Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seznam diplomových prací obhájených dne 23. 9. 1998 na ÚISK

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Seznam diplomových prací obhájených dne 23. 9. 1998 na ÚISK

0 comments
Autoři: 

Vědecko-informační zaměření

PILNÁČEK, David. Technická podpora lokálních sítí typu LAN z pohledu informační přípravy uživatelů (na příkladu výukové učebny ÚISK FF UK)
Ved. Mgr. Richard Papík. Oponent Mgr. Petr Lipka.

HOLÁ, Ivona. Pravidla poskytování informací z registrů veřejné správy ČR se zaměřením na ochranu osobních údajů.
Ved. Doc. Dr. Rudolf Vlasák. Oponent Dr. Miroslava Matoušová.

KYBAL, Martin. Implementace formátu UNIMARC v systému Tinlib.
Ved. Dr. Anna Stöcklová. Oponent Doc. dr. Rudolf Vlasák.

MORSKÁ, Markéta. Nové směry rozvoje knihovnických sítí v SRN.
Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Doc. dr. Rudolf Vlasák.

ŘÍHOVÁ, Gabriela. Monitorování tisku jako metoda získávání informací .
Ved. Mgr. Richard Papík. Oponent Dr. Michael Babka.

ŠLÉGR, Pavel. Rozdíly mezi překladem intelektuálním a počítačovým.
Ved. Prof. dr. Marie Königová, CSc. Oponent Dr. Miroslav Jindra.

Kulturně výchovné / Knihovědné zaměření

PALIČKOVÁ, Tereza. Knihtiskařská rodina Hadů.
Ved. Dr. Miriam Bohatcová. Oponent Dr. Eva Stejskalová.

CHADIMOVÁ, Jana. Emanuel Arnošt Valdštejn (1716-1789) : dějiny, charakteristika a význam jeho knihovny
Ved. Doc dr. Vít Vlnas. Oponent Dr. Luboš Antonín.

CICHÁ, Andrea. Pavel Sessius (1606-1631) - život a tiskařská činnost.
Ved. Dr. Anežka Baďurová. Oponent Dr. B. Wižďálková.

HANÁKOVÁ, Jitka. Edice Petlice - příspěvěk k dějinám českého samizdatu.
Ved. Prof. Dr. Jiří Cejpek, CSc. Oponent Dr. Aleš Zach.

NOVÁKOVÁ, Martina. Prezentace německých univerzitních knihoven a jejich online katalogů (OPACů) v prostředí WWW.
Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Dr. Vít Richter.

NEZMEŠKAL, Arnošt. Public relations ve veřejných knihovnách.
Ved. Dr. Milena Černá. Oponent Dr. Anna Stöcklová.

KOŠŤÁLOVÁ, Karolína. Webovské informační systémy vysokoškolských pracovišť v oboru informační věda a knihovnictví v německy hovořících zemích.
Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Dr. Saša Skenderija.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Seznam diplomových prací obhájených dne 23. 9. 1998 na ÚISK. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 8 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-11101. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11101

automaticky generované reklamy