Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Setkání pracovní skupiny CASLIN pro ochranné reformátování

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Setkání pracovní skupiny CASLIN pro ochranné reformátování

0 comments
V centrálním depozitáři Národní knihovny ČR v Praze-Hostivaři proběhlo dne 17. května 2000 setkání české sekce pracovní skupiny CASLIN pro ochranné reformátování, jehož se zúčastnili kromě zástupců čtyř knihoven, které se věnují mikrosnímkování v rutinním režimu (NK ČR, SVK v Plzni a Olomouci a MZK v Brně), i zástupci dalších regionálních knihoven a muzeí. Jednání vedli PhDr. Františka Vrbenská a PhDr. Jiří Polišenský z Odboru správa a ochrany fondů NK ČR. J. Polišenský nejprve shrnul výsledky z již uzavřených projektů podpořených z grantového programu Ministerstva kultury ČR Výzkum a vývoj - "Digitalizace mikromédií" (1997-1999), který se týkal aplikace tzv. hybridní technologie ochranného mikrofilmování a digitalizace, a "Kramerius I" (1997-1999), který se týkal ochranného mikrofilmování bohemikálních periodik, které jsou ohroženy degradací dřevitého kyselého papíru. J. Polišenský rovněž informoval o návrhu projektu "Optimalizace hybridní technologie" a programu Veřejných informačních služeb knihoven (VISK), který je součástí Akčního plánu realizace státní informační politiky a jehož sedmá kapitola (VISK 7) je zaměřena právě na ochranné mikrofilmování dokumentů a jejich zpřístupnění v digitální podobě. F. Vrbenská uvedla přehled titulů, které již byly v Národní knihovně ČR zálohovány, a dále těch, které přijdou v nejbližší době na řadu (blíže viz její příspěvek v tomto čísle), přičemž zdůraznila nezbytnost koordinace aktivit v této oblasti.

V druhé části schůzky měli její účastníci možnost se seznámit se všemi operacemi hybridní technologie - kontroly vybraných dokumentů, jejíž výsledky jsou zaznamenány do formuláře, vytváření metadatových souborů pomocí speciálního software MicTab a DOBM generátoru, snímkování a vyhotovení druhé (matriční) a třetí (uživatelské) generace mikrofilmu a pořízení digitální kopie z matriční generace. Byla rovněž předvedeno hardwarové a softwarové vybavení v hodnotě 9,5 miliónu korun pro digitální zpřístupnění reformátovaných dokumentů - magnetooptická robotická knihovna se současnou kapacitou 2,3 terabytů, diskové pole a server.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Setkání pracovní skupiny CASLIN pro ochranné reformátování. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 6 [cit. 2021-09-24]. urn:nbn:cz:ik-10591. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10591

automaticky generované reklamy