Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sepekov má knihovnu roku 2002

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Sepekov má knihovnu roku 2002

0 comments

Letos proběhla již potřetí soutěž o nejlepší knihovnu roku, kterou organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Soutěž knihoven se koná souběžně se soutěží Vesnice roku. Garanty těchto akcí jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Soutěž Knihovna roku je zaměřena hlavně na veřejné knihovny zřízené v malých obcích, na nichž jsou, resp. na jejich starostech závislé - nejen finančně, ale v podstatě existenčně. V prvním kole knihovny (i obce) soutěží v rámci krajů, vítězové tohoto prvního kola mohou kandidovat na Knihovnu roku. Letos bylo do tohoto užšího výběru nominováno sedm knihoven. K hodnocení účastníků soutěže jsou stanovena kritéria a výběr vítězné knihovny z kandidátů ve 2. kole provádí čtyřčlenná komise ustanovená SKIP.

Dne 16. října t. r. proběhlo v Zrcadlové kapli Klementina v Praze slavnostní vyhodnocení letošního ročníku soutěže Knihovna roku 2002 za přítomnosti manželky předsedy vlády paní Viktorie Špidlové (jejíž celoživotní profesí je také knihovnictví), zástupkyně Ministerstva kultury ČR Mgr. Blanky Koubové, zastupující ředitelky odboru umění a knihoven, a za přítomnosti zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ing. arch. Jana Floriana, který současně zastupoval Spolek pro obnovu venkova. Slavnost zahájil předseda SKIP PhDr. Vít Richter, který představil hosty a garanty. Příjemnou atmosféru navodilo krátké hudební vystoupení, v němž zazněly skladby F. Mendelssohna-Bartholdyho a W. A. Mozarta. Moderátora "pořadu" vtipně (jak jinak?) zastala Mgr. Zlata Houšková, která dodala ještě více příjemné nálady účastníkům. Paní Špidlová ve svém úvodním proslovu vyjádřila velmi upřímně svůj vztah ke své "mateřské" knihovně v Jindřichově Hradci a ke knihovnické profesi, svůj obdiv malým knihovnám, které často v podmínkách spíše amatérských dokáží vytvořit v obci vyspělé kulturní centrum, a svůj dík starostům, bez jejichž podpory by se tato informační centra nemohla rozvíjet. Následovaly krátké proslovy zástupců obou ministerstev.

Vlastního udílení cen se ujala ředitelka Městské knihovny v Jindřichově Hradci a předsedkyně výběrové komise Mgr. Milena Kodýmová. Poutavým způsobem a se zaujetím pro věc vylíčila průběh hodnocení, kdy v jednom zářijovém týdnu objeli členové výběrové komise oblast od Moravy přes severní a východní Čechy až do jižních Čech, od Nivnice do Sepekova.

Vítězství si odnesla knihovna v Sepekově na Písecku v Jihočeském kraji (1300 obyvatel, starosta Stanislav Sedláček, knihovnice Marie Mikešová). Cenu KNIHOVNA ROKU 2002 získala za komplexní činnost na vysoké úrovni, organizaci kulturního života v obci, naplňování funkce informačního centra obce, úzké propojení s činností obecního úřadu a v neposlední řadě i za účast v projektu jihočeské pobočky SKIP "Knihovna - informační centrum obce" a úspěšné naplňování jeho cílů.

Další tři knihovny získaly zvláštní uznání. Jsou to knihovny:

Břasy, okres Rokycany, kraj Plzeňský - 2000 obyvatel starosta Václav Fajt, knihovnice Jaroslava Kiršová za výborné výsledky v celkové činnosti knihovny a kvalitní péči o pobočky ve všech místních částech
Grygov, okres Olomouc, kraj Olomoucký - 1400 obyvatel starosta Otakar Hlaváč, knihovnice Irena Kotlánová za vynikající naplňování informační funkce knihovny a propojení s činností obecního úřadu
Radonice, okres Chomutov, kraj Ústecký - 1100 obyvatel starostka Zdeňka Papajoanu, knihovnice Věra Mičková za skvělou práci s veřejností všech věkových kategorií v obtížných podmínkách dosídleného území.

Také zbývající tři knihovny potvrdily oprávněnost své nominace do celostátního kola a získaly čestné uznání. Jsou to knihovny:

Hukvaldy, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský
Lubná, okres Svitavy, kraj Pardubický
Nivnice, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský

V závěrečném slově dr. Richter poděkoval komisi, která při výběru nejlepší knihovny najela po republice 1161 km. Slavnostní udílení cen bylo završeno přípitkem a malým pohoštěním.

A co bylo pro mne poučné? Jak všechno záleží na chuti a odvaze lidí pouštět se do nových, nesnadných a náročných věcí, na schopnosti lidí vzájemně komunikovat a ochotě lidí pomoci druhému, pochopit problémy druhého a také jej podpořit. Také Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovny v Děčíně a člen výběrové komise, mi potvrdil ze svých zkušeností "hodnotitele", jak úspěch jedné knihovny dokáže "vyhecovat" knihovny další. A to je, myslím, smyslem této soutěže malých knihoven - dosáhnout toho, aby i v malých obcích měli lidé možnost přístupu k informacím.

Vít Richter, Viktorie Špidlová a Milena Kodýmová


Publikum v Zrcadlové kapli sleduje vyhlášení výsledků.


Viktorie Špidlová


Blanka Koubová z Ministerstva kultury ČR


Očekává se příchod knihovnice v Sepekově a starosty obce.


Viktorie Špidlová blahopřeje Marii Mikešové, knihovnici ze Sepekova.


Marie Mikešová a starosta Sepekova Stanislav Sedláček se členy hodnotící komise, Blankou Koubovou, Viktorií Špidlovou a Vítem Richtrem.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Ludmila. Sepekov má knihovnu roku 2002. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 11 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-11149. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11149

automaticky generované reklamy
registration login password