Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář představil především domácí elektronické zdroje v humanitních a společenských vědách

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Seminář představil především domácí elektronické zdroje v humanitních a společenských vědách

0 comments

Odborný seminář pro informační pracovníky knihoven v oblasti humanitních a společenských věd se uskutečnil v sídle Knihovny Akademie věd ČR 18. 11. 2002. Třetího ročníku semináře, pořádaného Knihovnou Evangelické teologické fakulty UK a KNAV s podporou grantového programu MŠMT ČR "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" (projekt LI200005), se zúčastnilo více než 80 osob.

Na rozdíl od minulých ročníků, kdy byly prezentovány především zahraniční informační zdroje, byla hlavní část letošního programu věnována domácím institucím, které samy vytvářejí a zpřístupňují své často unikátní zdroje. Už během přípravy předchozích seminářů jsme zjistili, že i u nás jsou vytvářené jedinečné bibliografické databáze s dlouhou retrospektivou, které jsou často ve stínu velkých zahraničních projektů. Tyto databáze obsahují nezanedbatelných 60 000 až 80 000 záznamů a svou orientací na český (a často i československý) prostor jsou výborným zdrojem pro domácí badatele.

Po úvodním příspěvku Jak hledat a najít informace Richarda Papíka z ÚISK FF UK svou práci představili zástupci Státní pedagogické knihovny Komenského, Historického ústavu Akademie věd, Divadelního ústavu a Národního filmového archivu. Zajímavým oživením byla ukázka rekonstrukce němého filmu, na které se v rámci mezinárodního projektu COLLATE podílí Národní filmový archiv. Dopolední blok uzavřel přehled zdrojů pro oblast hudby doplněný o aktivity hudebního oddělení Národní knihovny i dalších hudebních institucí v ČR při vytváření muzikologických zdrojů. Většina referátů je publikována v tomto čísle Ikara.

Odpolední program pokračoval příspěvkem zástupce firmy Albertina icome Praha o právnické databázi Justis CELEX, elektronických časopisech v teologii a o svých novinkách v oblasti humanitních věd.

Seminář ukázal, že i v České republice jsou už díky grantové podpoře snadno dostupné hodnotné domácí zdroje v elektronické podobě. Je i úlohou knihovníků, aby se jejich znalost a využívání šířila mezi další badatele i potenciální uživatelé.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
TRENKLEROVÁ, Mária. Seminář představil především domácí elektronické zdroje v humanitních a společenských vědách. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 12 [cit. 2022-11-29]. urn:nbn:cz:ik-11175. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11175

automaticky generované reklamy