Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář Knihovny na hranici

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Seminář Knihovny na hranici

0 comments

Ve dnech 20.-23. května 2003 pořádá SKIP - regionální pobočka severní Morava spolu s Městskou knihovnou Český Těšín odborný seminář nazvaný KNIHOVNY NA HRANICI na téma přeshraniční spolupráce českých a polských knihoven ve Slezsku. Seminář je koncipován jako Knihovnický týden, který severomoravská pobočka SKIP pořádá již počtvrté a je určen pracovníkům veřejných knihoven z celé republiky.

Téma semináře bylo zvoleno záměrně vzhledem k blížící se integraci ČR do Evropské unie. Český Těšín je místem společných česko-polských kulturních tradic, kde se v současné době odvíjejí bohaté kontakty kulturní, ekonomické i společenské. Seminář bude zaměřen na spolupráci českých a polských knihovníků. Do bloku přednášek jsou zařazena témata jako česko-polské kulturní a literární vztahy ve Slezsku, knihovnictví v Polsku (lektor z Polska), práce s polskou národnostní menšinou, přeshraniční spolupráce veřejných knihoven atd. Součástí semináře je exkurze do Katovic s návštěvou Slezské knihovny Katovice - jedné z největších knihoven v Polsku - a vybraných městských knihoven v katovickém kraji.

Seminář KNIHOVNY NA HRANICI probíhá v době konání Mezinárodního divadelního festivalu Na hranici v Českém Těšíně a Cieszynie. Účastníci semináře budou mít možnost shlédnou představení polských, slovenských i českých divadel, která se hrají v obou městech a poznat tak atmosféru, která zde každoročně panuje při setkání divadelníků, kulturních pracovníků a letos i knihovníků ze tří států.

Bližší informace najdete na adrese http://skip.vkol.cz/aktual.htm#propo. Přihlášky lze zaslat pomocí formuláře na uvedené adrese do 15. 4. 2003.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
GALÁŠOVÁ, Jana. Seminář Knihovny na hranici. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 4 [cit. 2024-06-13]. urn:nbn:cz:ik-11242. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11242

automaticky generované reklamy
registration login password