Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminár "Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy" podruhé

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Seminár "Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy" podruhé

0 comments

V poradí druhý ročník odborného seminára určeného informačným pracovníkom knižníc a ďalších inštitúcií pracujúcich v oblasti humanitných a spoločenských vied poriadala knižnica Evanjelickej teologickej fakulty Karlovej univerzity v spolupráci s knižnicou Akadémie vied ČR. Seminár konaný s podporou grantového programu MŠMT ČR "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" (projekt LI200005) sa uskutočnil v budove Akadémie vied ČR dňa 13. 11. 2001.

Veľký záujem o túto problematiku sa ukázal už pri organizovaní minulého ročníku, avšak tento rok nakoniec dosť prihlásených neprišlo a tak konečný počet účastníkov bol približne 50 osôb. Po zahájení seminára riaditeľkou knižnice Akadémie vied ČR Ivany Kadlecovej a úvodnom teoretickom pohľade Zdeňka Uhlíře nasledovali ďalšie príspevky (pozn. redakce: některé z nich publikujeme v tomto čísle) rozdelené do troch celkov:

  • predstavenie u nás prístupných zdrojov podľa jednotlivých oborov - pedagogika, klasické jazyky a literatúra, teológia, právo,
  • zastúpenie databáz pre humanitné a spoločenské vedy v databázových centrách a vydavateľstvách a ich využívanie (Dialog, Datastar, ProQuest, projekt eIFL),
  • jednotná prezentácia a sprístupňovanie databáz na webovských stránkach inštitúcií (Referenční centrum Národní knihovny, Brána k informacím - Univerzita Karlova a Jednotná informační brána).

Podobne ako minulý rok sa v priebehu seminára ukázalo, ako je potrebná vzájomná informovanosť o dostupných zdrojoch, aby nedochádzalo k ich zbytočnej duplicite. Nárast informačných zdrojov v posledných rokoch zasiahol aj humanitné a spoločenské vedy, takže možností ako získať potrebné informácie je dosť, je nutné ale vedieť, kde ich hľadať.

Organizátori ďakujú všetkým prednášateľom i účastníkom seminára.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
TRENKLEROVÁ, Mária. Seminár "Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy" podruhé. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 12 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-10837. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10837

automaticky generované reklamy
registration login password