Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář Audiovizuální díla (DVD) v knihovnách – možnosti a perspektiva

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Seminář Audiovizuální díla (DVD) v knihovnách – možnosti a perspektiva

0 comments
Autoři: 

V Národní knihovně ČR se dne 19. března 2007 konal seminář „Audiovizuální díla (DVD) v knihovnách – možnosti a perspektiva“. Přednášeli pan Aleš Danielis – ředitel filmové distribuce Bontonfilm, a.s., odborný asistent na katedře produkce FAMU, člen představenstva České filmové komory (CKF) a člen Rady Unie filmových distributorů (UVD) a pan Ondřej Materna, prodejní manažer z firmy Bontonfilm.

V první části bylo konstatováno, že platná legislativa v České republice neumožňuje půjčování audiovizuálních děl na základě kolektivní smlouvy tak, jak je tomu v případě zvukových dokumentů. Distributoři prodávající videopůjčovnám k pronájmu DVD mají zpravidla práva i k prodeji pro půjčování, takže knihovny musí DVD k půjčování získat na základě smlouvy s oprávněným držitelem licence (distributorem). Vzhledem ke komerčnímu zaměření videopůjčoven není možno očekávat, že budou šířeji nabízet nekomerční filmovou produkci. Ovšem vzhledem ke společenské objednávce lze předpokládat i vstřícnější postoj k financování nekomerčně orientované nabídky DVD. V současné době jsou umělecky náročnější filmy nabízeny v rámci různých vzdělávacích programů Evropské unie. Také kina v menších městech jsou nyní podporována z veřejných zdrojů, aby se mohl divák s náročnější produkcí seznámit.

Další část byla zaměřena na možnosti knihoven v této oblasti. V knihovnách by měla být veřejná finanční podpora nákupu DVD pro půjčování vyjednávána a získávána centrálně. V rámci České republiky již dnes některé knihovny tuto možnost využívají. Centrální nákup DVD pro nekomerční půjčování je běžný například pro vojenské knihovny Armády ČR. Na trhu existuje řada kvalitních českých, evropských i mimoevropských filmů, které nejsou pro zákazníky běžně dostupné. Přitom přístupnost kvalitních filmů na DVD může pozitivně ovlivnit návštěvnost knihoven, např. starší české filmy mohou být velmi zajímavou nabídkou pro seniory a rozšíření oblasti atraktivní nabídky může do knihoven přivést více studentů a mladých lidí.

Jak bylo uvedeno výše, videopůjčovny se postupně orientují na komerčně nejatraktivnější filmy. Postupující digitalizace přináší jako nový distribuční kanál VOD – video-on-demand – s možností stažení nabízeného filmu. V této situaci mohou být knihovny protiváhou komercializace a v budoucnosti také využívat výhod digitalizace. Knihovny by mohly při získávání postupovat centrálně – tím se docílí množstevních slev. Knihovnický institut Národní knihovny provedl předběžný průzkum zájmu knihoven o nákup a půjčování DVD. Ukázalo se, že knihovny se k tomuto kroku staví pozitivně a způsob získávání tohoto nosiče preferují centrálně, např. prostřednictvím Národní knihovny. Budoucnost ukáže, jak si knihovny s tímto novým médiem poradí.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOCH, Ivo. Seminář Audiovizuální díla (DVD) v knihovnách – možnosti a perspektiva. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5 [cit. 2023-01-31]. urn:nbn:cz:ik-12476. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12476

automaticky generované reklamy