Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sekce služeb osobám se specifickými potřebami představena na konferenci INSPO

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Sekce služeb osobám se specifickými potřebami představena na konferenci INSPO

0 comments

V sobotu 17. března 2012 se v Kongresovém centru Praha konala již 12. konference INSPO - internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Na konferenci bylo poprvé veřejně představena nově vzniklá Sekce služeb osobám se specifickými potřebami při sdružení Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).

Logo Handicap Friendly

Logo Handicap Friendly

Jako tradičně byla konference zahájena jednáním v plénu, kde se úvodního slova ujal hlavní pořadatel této akce Jaroslav Winter ze sdružení BMI. Dopolední část programu byla věnována zajímavým projektům z oblasti služeb a technologií pro osoby se specifickými potřebami. Vystoupili zde například Jiří Menšík ze sdružení PETIT, který představil nové trendy ve využití informačních a komunikačních technologií jako kompenzační pomůcky pro lidi s těžkou poruchou komunikace. Božena Jirků, ředitelka nadace Charty 77, přednesla pár slov o Kontě BARIÉRY, které letos oslavilo již 20. výročí. Dále Pavel Veselský s příspěvkem InternetPoradna.cz: Pomáhající poradenství na českém internetu, či pánové Tomáš Gůra a Petr Hladík z Masarykovy univerzity, kteří představili divákům Hybridní knihu, která umožňuje simultánní sledování obsahu v textové, zvukové a obrazové podobě. Na závěr dopoledního bloku byli vyhlášeni vítězové literární soutěže Internet a můj handicap. Více informací o celé konferenci INSPO 2012 a jednotlivých příspěvcích se můžete dočíst na stránkách helpnet.cz.

Celý program konference byl jako každoročně podpořen přepisem mluveného slova na plátně a tlumočením do znakové řeči. Novinkou letošního ročníku byla možnost vypůjčení tabletů od pracovníků Masarykovy univerzity, na kterém mohli návštěvníci se sluchovým znevýhodněním sledovat přepis mluveného projevu v reálném čase díky programu Polygraf. INSPO se těší čím dál větší oblibě návštěvníků, letos se na konferenci sešlo na 300 posluchačů.

Odpolední blok konference byl rozdělen do tří sekcí: 1) Přístupnost nejen webu, 2) Vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a 3) Informační a komunikační technologie pro neslyšící.

Specifické potřeby a Bezbariérová knihovna

V sekci Přístupnost nejen webu vystoupila Helena Selucká s příspěvkem Bezbariérová knihovna.cz: Od vize ke standardu, ve kterém představila činnost Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP. Na začátku svého příspěvku Selucká upozornila na velmi malou účast knihovníků na probíhající konferenci. Přitom uživatelé se specifickými potřebami jsou také pravidelnými návštěvníky knihoven. Ze zákona[1] má každá knihovna poskytovat rovný přístup všem bez rozdílu. To je také vizí projektu: vytvořit v knihovnách takové podmínky, aby byly dosažitelné i pro uživatele se specifickými potřebami. Záměry Sekce vycházejí právě ze zkušeností z knihoven, z legislativy a s osobního nasazení zkušených knihovníků a knihovnic.

Na pozadí vzniku Sekce stál studentský projekt Bezbariérová knihovna.cz, který byl realizován v rámci magisterského studia oboru Informační studia a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně v letech 2010 – 2011. Na konci roku 2011 přešel tento projekt pod SKIP, a vzniklo tak nové neziskové sdružení nazvané Sekce služeb osobám se specifickými potřebami. K tomu se postupně připojila řada zkušených dobrovolníků z řad pracovníků knihoven.

V současnosti se Sekce věnuje přípravě a organizaci vzdělávacích seminářů pro knihovníky, tvorbě metodického a informačního portálu bezbarierova.knihovna.cz, propagaci knihoven a jejich služeb atd. Prioritní činnosti je příprava a realizace standardu Handicap Friendly a tvorba její metodiky. Na standardu se podílí skupina odborníků nejen z knihovnické oblasti a jejich práce se také odráží v Koncepci rozvoje knihoven na léta 2011 – 2015. Standard je rozdělen do čtyř základních stupňů: pro uživatele se zrakovým znevýhodněním, pro uživatele se sluchovým znevýhodněním, pro uživatele s tělesným znevýhodněním a pro uživatele s mentálním znevýhodněním. Do budoucna by se měl podle Heleny Selucké standard rozšířit i o další stupně znevýhodnění. Na základě splnění podmínek standardu mohou knihovny získat označení bezbariérové knihovny a logo Handicap Friendly, které si knihovny mohou umístit na své webové stránky a vstupní dveře.

Seznam označených knihoven bude zveřejněn na portálu bezbarierova.knihovna.cz, kde se také můžete dočíst více informací o činnosti Sekce služeb osobám se specifickými potřebami. Na závěr svého příspěvku Selucká nabídla přítomným možnost spolupráce buď prostřednictvím publikování článku na portálu bezbariérové knihovny, nebo příspěvkem na pořádaných seminářích či propagací činností Sekce.

Poznámka:
  1. Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BABIRÁDOVÁ, Markéta. Sekce služeb osobám se specifickými potřebami představena na konferenci INSPO. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5 [cit. 2023-03-20]. urn:nbn:cz:ik-13859. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13859

automaticky generované reklamy
registration login password