Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Search Engine Dictionary & Search Engine Yearbook

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Search Engine Dictionary & Search Engine Yearbook

1 comments
Autoři: 

Search Engine Dictionary

V článku o elektronickém publikování se vám dnes pokusíme přiblížit stránky Search Engine Dictionary (SED, dostupné na www.SearchEngineDictionary.com). Jak již název napovídá, jedná se o anglický výkladový slovník termínů, které jsou užívány ve spojitosti s vyhledávači, jejich funkcemi a službami. Kromě faktu, že je vytvářen a udržován zcela zdarma společností Pandecta Magazine, je tento projekt zajímavý též svou otevřeností - přesněji řečeno, kdokoli může navrhnout změny nebo nové termíny na doplnění, a to včetně znění výkladu, definice. Tím je do značné míry zajištěna aktuálnost termínů, kompletnost a korekce případných chyb. Zároveň ale díky pečlivému výběru formulací, formy i obsahu termínů nedochází k přehlcení polovičatými nebo chybnými položkami. Jako "bonus za snahu" je pak uvedeno jméno toho, kdo změnu navrhl, a to i s odkazem na jeho webové stránky, což je vtipná forma bezplatné reklamy (příklad viz heslo AdSense).

V současné době obsahuje databáze SED přes 300 termínů a je dostupná ve dvojí podobě - jako hyperlinkově provázaná síť webových stránek ve formátu HTML a jako jediný soubor ve formátu PDF. Obě varianty jsou v zásadě stejné, rozdíl je pouze v tom, že položky nově přidané do verze HTML jsou do verze PDF exportovány (resp. zveřejňovány) pouze jednou ročně, a to vždy v lednu (pozn.: Což tedy znamená, že současná vystavená verze je nejnovější).

Po grafické stránce je jak webová, tak "offline" verze pojata velmi jednoduše, ale s maximální efektivností a přehledností, dalo by se říci elegantně. Bezpatkové černé písmo, barevně odlišené podtržené odkazy podle toho, zda byly navštíveny. Offline verze si vystačí se dvěma barvami pro zvýraznění a s odkazy, které nesou díky barevnému odlišení informaci o tom, kam odkazují, tj. zda-li je cílem interní termín SED nebo externí webová stránka. Žádné blikající bannery, jen decentní tlačítka "zpět" a "permanent link", který zobrazí URL termínu, na který je tak možné jednoznačně odkázat. A samozřejmě nechybí opakující se záhlaví s archaizujícím logem SED.

Co se týká hesel samotných, zde je hodnocení poněkud složité. Fakt, že nejsou žádným způsobem vnitřně strukturována, že jsou ve většině případů pouze krátkou větičkou, je dán tematickým zaměřením slovníku a je formou dostačující. Problémem ale je např. neexistence kumulovaných seznamů odkazů na dané heslo z nižší, již konkrétní úrovně - sice najdeme definici vyhledávače a v SED je jich mnoho zaneseno, ale výčet u hesla "search engine" nenajdete. Poněkud zanedbáno dále zůstává propojení slov textu výkladu s hesly. Odkazy jsou jen u těch nejvýznamnějších termínů, a tak zůstává relativně mnoho doplňujících termínů nevysvětleno nebo nepropojeno. Dost obtížné je obecné vymezení rozsahu či dosahu tématu "Search Engines", kterému se má SED věnovat, a tematická šíře záběru ve vztahu k heslům, která by neměla chybět. Diskutabilní tak může být např. přítomnost hesla "URL", nikoliv však hesla "URN". S tímto problémem pak souvisí i požadovaná míra konkrétnosti či obecnosti obsahu hesel.

Search Engine Yearbook (letem světem)

Poněkud mimo SED - prostřednictvím Pandecta Magazine - je možno dostat se k Search Engine Yearbook, což je jednou ročně vydávaný přehled aktuálních dat, informací a statistik z dané oblasti (ke stažení je vydání za rok 2003 ve zkrácené verzi). Jedná se o unikátní kompilaci, kde lze kromě základních údajů k vybraným vyhledávačům nalézt technické specifikace, novinky, odkazy na vlastníky a nové služby ad. Jen pro zajímavost - kdo ví, jak se vypočítává "page ranking" na Googlu nebo jak velkou databázi má Altavista? Nevýhodou volně stažitelné verze je samozřejmě neaktuálnost dat (vydání z roku 2003 obsahuje data za rok 2002 a nyní jsou tedy již 2 roky stará), ale i tak jde často o informace užitné a často poučné. Dále zde najdete typy pro vyhledávání - jak sestavit dotaz, který vyhledávač kdy použít a další. Plná verze slibuje mnohé další informace, ale protože není zdarma, lze tak usuzovat jen podle zveřejněného obsahu.

Závěr

SED je zajímavým počinem s praktickým výsledkem. Jedinou jeho slabinou je samotné téma, kterému se věnuje a které je příliš nejasně vymezeno. Přílišné propojení s oblastí hardwaru, softwaru, databází a internetem obecně tak veškeré snahy o pojetí tématu značně komplikuje až degraduje. Nicméně, stojí za to si tento informační zdroj projít a - samozřejmě - nahlédnout do něj, pokud byste náhodou našli termín, jehož význam je vám neznámý. Nicméně, její možnosti tím nejsou vyčerpány - je jistě užitečná jako oborová pomůcka pro překlad z angličtiny. Ba co více, v kombinaci se SEY je velmi dobrým výchozím bodem pro ty, kteří se o téma zajímají blíže nebo např. jako podpůrná učební pomůcka pro výuku technik rešerší.

Hodnocení systému:
Obsah:
Forma:
Navigace:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět hvězdiček.)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠTOGR, Jakub. Search Engine Dictionary & Search Engine Yearbook. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 3 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-11783. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11783

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Čau Kubo, odkaz na Pandecta Magazine mě potěšil - velmi zajímavý. Takže teda dík nebo co

registration login password