Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Safer Internet Day 2008

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Safer Internet Day 2008

2 comments
Autoři: 

Logo Safer Internet Day 2008

Logo Safer Internet Day 2008

V úterý 12. února 2008 proběhl v pořadí již pátý Safer Internet Day (SID) neboli Den bezpečnějšího internetu. Jedná se o rozsáhlou mezinárodní akci (letos se zapojilo 55 zemí z celého světa), která se snaží upozornit na rizika hrozící dětem na internetu. V jednotlivých státech probíhají diskuse a konference, pořádají se soutěže a hodnotí se dosavadní úspěchy a neúspěchy; řada akcí současně probíhá i na mezinárodní úrovni.

Bezpečnější internet u nás

V České republice se problematikou bezpečného internetu zabývá projekt CZESICON (Czech Safer Internet Combined Node, součást mezinárodní sítě INSAFE). Jeho činnost zahrnuje propagační akce, provozování internetové horké linky, koordinaci národních projektů s Evropskou unií atd. A právě aktivitám českého uzlu bezpečnějšího internetu se věnovala tisková konference, která se konala v budově Ministerstva vnitra.

Nebylo to ovšem téma jediné. Na tiskové konferenci vystoupili i zástupci mobilních operátorů, poskytovatelů internetového připojení a dalších zainteresovaných skupin. Velké společnosti sice často jen podepíší nějaké rozhodnutí (viz například deklarace o bezpečnějším užívání mobilních sítí z loňského roku), ale naštěstí pomáhají i konkrétně. Kupříkladu Vodafone nabízí (a neustále rozšiřuje) speciální dětský profil, který blokuje volání na linky s vysokým tarifem, může deaktivovat drahé soutěžní SMS a chystá se i filtr surfování po internetu. Telefónica O2 zase podporuje Sdružení Linky bezpečí.

Letošní ročník SID se tematicky zaměřil zejména na mobilní sítě, takže nebylo divu, že se této oblasti týkala i další událost – vyhlášení projektu Mobilstory. Cílem této soutěže, která je určena žákům základních škol nejvýše do 16 let, je vyfotografovat nebo natočit pomocí mobilního telefonu krátký příběh (například na téma bezpečnosti). Videa budou umístěna na webových stránkách projektu a ti nejlepší se mohou těšit i na zajímavé ceny. Záštitu nad projektem převzal ministr vnitra Ivan Langer, který se tiskové konference také zúčastnil.

Náhled nového portálu projektu Mobilstory

Náhled nového portálu projektu Mobilstory

Akce INSAFE ve světě

Jak jsem již zmínil, zajímavé akce probíhaly i na mezinárodní úrovni. Za zmínku stojí kupříkladu každoroční Blogathon, tedy „blogový maraton“. Do společného blogu se postupně v průběhu dne připojovali jedinci, školy či významné organizace a vyměňovali si názory, diskutovali o problémech na Síti nebo psali o svých (chystaných či probíhajících) projektech a aktivitách, které se týkají dětí a jejich bezpečnosti.

Od října 2007 do ledna letošního roku také probíhala soutěž, ve které měli účastníci vytvořit nějaké dílo (např. obrázek, povídku, básničku, videoklip, prezentaci…) na téma „Life online is what YOU make of IT.“ Celkem se sešlo na 655 projektů z 21 zemí světa (bohužel žádný zástupce z ČR) a vybráno pak bylo šest vítězů (první a druhá místa ve třech věkových kategoriích), kteří dostali zajímavé ceny – 2 000 eur za první místo, a 1 000 eur za druhé. Nejvíce ocenění (celkem tři ze šesti) posbíralo Řecko (podrobnější výsledky jsou umístěné na webu).

Dalším sympatickým počinem mezinárodní sítě INSAFE je i příručka s názvem Family e-safety kit, která by se měla dostat do rukou co největšího počtu dětí a rodičů. Obsahuje informační brožurku pro děti, druhou brožurku pro rodiče, dále pak kartičky, nálepky a další drobnosti. Cílem je pochopitelně vzdělání těch nejmenších (ale zároveň i jejich rodičů) a podpora jejich bezpečnější práce s internetem. Celkem bylo vytvořeno jedenáct jazykových verzí; v češtině se příručka jmenuje „Rodinný balíček o internetové bezpečnosti“ a svým zákazníkům by ho u nás měla distribuovat společnost UPC.

Rodinný balíček aneb příručka pro děti i rodiče Rodinný balíček aneb příručka pro děti i rodiče

Rodinný balíček aneb příručka pro děti i rodiče

Youth Forum v Bruselu

Poslední akcí, o které bych se rád zmínil, bylo Youth Forum 2008, které se konalo v Bruselu pod patronátem Evropské komise. Jednalo se o setkání 27 dětí a mladých lidí (z Anglie, České republiky, Finska, Islandu, Kypru, Německa, Rakouska, Švédska – z každé země vždy tři hosté) se zástupci Evropské unie (konkrétně Evropské komise a Evropského parlamentu) a také s lidmi z komerční sféry (např. ze společností Orange, Vivendi či VISA; z portálů MSN, MySpace a BEBO a dalších významných subjektů). Konferenci předsedala paní Meglana Kuneva, komisařka pro ochranu spotřebitele.

Setkání bylo důležité zejména z toho důvodu, že mladí lidé se v prostředí internetu nejčastěji pohybují (chatují, navštěvují komunitní weby apod.) a právě oni sami narážejí na různé problémy a rizika. Zároveň mohou nabídnout i odlišný úhel pohledu (a navrhnout odlišné způsoby řešení) než dospělí uživatelé. Současně je třeba zdůraznit, že se nejednalo o náhodně vybrané děti ze škol, ale bez nadsázky o mladé odborníky, které se již nějaký čas aktivně účastní konferencí a diskusí (například zástupci z ČR byli vítězové soutěže Junior Internet, o které jsme své čtenáře v loňském roce pochopitelně informovali).

Některá doporučení byla spíše klasická a očekávaná (například aplikace rodičovských filtrů, lepší ověřování věku při registraci, zlepšení práce adminů apod.), ale zazněly také návrhy spíše nečekané – např. požadavek, aby rodiče mohli kontrolovat kompletní internetovou historii svých potomků. Z důvodu ochrany soukromí je to přání nereálné, ale přesto se jedná o překvapivý návrh (navíc když s ním přišly děti samotné), který vznáší řadu otázek. Například jak správně určit hranici mezi svobodou a bezpečím? To je ostatně problém, se kterým se čas od času potýkáme všichni, viz např. problematika surveillance.

Konference v plném proudu...

Konference v plném proudu...

Závěrem

Letošní Safer Internet Day byl podobně jako ročníky předchozí významnou akcí, která zdůraznila současnou problematickou situaci. Podobným aktivitám je sice často vyčítáno, že problémy neřeší a jedná se jen o prázdná a zbytečná setkání, ale není tomu tak. Alespoň jednou v roce se díky SID začnou média skutečně zabývat problematikou bezpečnosti na internetu a šířit tak povědomí o tom, že takový problém vůbec existuje.

Nicméně hlavním přínosem jsou konkrétní výstupy – například brožurky, reklamní spoty a další informace, které se snaží zacílit děti, rodiče a učitele. Protože jakékoliv filtry, zákazy či jiná technická řešení jsou jen „léčením“ následků, ale ze všeho nejdůležitější je právě osvěta a prevence – a to je v první řadě záležitost rodiny a školy.

Společné foto mladých účastníků

Společné foto mladých účastníků

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Safer Internet Day 2008. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 3 [cit. 2024-02-24]. urn:nbn:cz:ik-12735. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12735

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

... v češtině se příručka jmenuje „Rodinný balíček o internetové bezpečnosti“ a svým zákazníkům by ho u nás měla distribuovat společnost UPC.
Hledal jsem řetězec v uvozovkách na UPC v sekci:

Zde je možno nalézt všechny vaše dotazy a doplňkové informace o našich službách. Hledání dle klíčového slova

ale marně:

Výsledky hledání pro "Rodinný balíček o internetové bezpečnosti"
Žádný článek nebyl nalezen.

Je to smutné, ale pedofilové, využívající síť, byli rychlejší. Všechny brožurky už rozebrali.