Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

S rychlokurzem HTML zažijete perný týden o osmi dnech

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

S rychlokurzem HTML zažijete perný týden o osmi dnech

0 comments
Rubrika: 
LEMAY, Laura. Teach yourself : web publishing with HTML 3.0 in a week. Indianapolis: Sams.net publishing, 1996. xxii, 518 s.
ISBN 1-57521-064-9.

Vzpomínám si, jak jsem se v jednom newyorském knihkupectví snažila nalézt tu nejkvalitnější publikaci pojednávající o jazyce HTML. Procházela jsem kolem dlouhého regálu plného barevných manuálů, knížek a rádců, které nešly pod 200 stran. Všechny vypadaly důstojně, kvalitně, všechny hlásaly, že jsou bestsellerem, některé měly již několik vydání za sebou, jiné citovaly významné recenzenty a všechny byly drahé. Na zadních stranách připomínaly jaksi mimochodem, že byly vytištěny na recyklovatelném papíru, aby snad neodradily potenciální kupce z řad ekologů. Abych pravdu řekla, nebyla jsem nikdy zelenou aktivistkou, ale po návštěvě newyorských knihkupectví jsem hořce litovala lesů a spotřebovaného papíru.

Nedávno se mi dostala do ruky publikace se sebevědomým prohlášením na obálce, že vás během jednoho týdne naučí pracovat v jazyce HTML a vytvářet tak vlastní dílka na Internetu. Její název, která má oproti mnoha tisícům svých konkurentů nabízejících téměř to samé, poměrně střízlivý přebal, vychází z konkurenčního prostředí USA a je postavena na klasickém triku komerčních vzdělávacích institucí: představy, že vás někdo něco poměrně těžkého naučí v co nejkratším čase. Kniha je rozdělena do osmi kapitol, sedmi výukových dní a poslední osmé, která se nazývá bonusový den a pojednává o záležitostech určených pro velmi pokročilé uživatele HTML. Osmidenní týden rozdělila autorka Laura Lemay do rovnoměrných dávek, pomocí nichž by měl studující dospět až ke schopnostem správy WWW serveru nebo práci s CGI skripty. Pokud by snad někdo myslel název publikace doslova, zažil by patrně jeden z nejpernějších týdnů ve svém životě. Jenom přečtení oněch 518 stran zabere nejméně dva dny. Kniha však rozhodně probírá ty nejdůležitější aspekty prostředí WWW a jazyka HTML, proto její zvládnutí se skutečně rovná získání schopností pracovat vysoce kvalifikovaně s HTML dokumenty, vytvářet je, editovat a zároveň se i dobře orientovat v prostředí WWW.

Kniha se nesoustřeďuje pouze na samotný jazyk HTML, ale vysvětluje i mnoho dalších skutečností týkající se Internetu a prostředí WWW. Tyto výklady, formulované velice srozumitelně a přitom vysoce odborně, tvoří rámec celého studia jazyka HTML a zasazují jej tak do širších souvislostí. Například hned první kapitola vysvětluje velmi přehledně, stručně a výstižně základní vlastnosti prostředí WWW a hypertextu. Praktické zkušenosti, rady a komentáře procházejí celým textem učebnice. Množství obrázků provázejících text a demonstrujících výklad, zlepšuje představu studujícího o tom, co je mu právě vysvětlováno. V případě jazyka HTML používacího množství různých kódů jsou tyto názorné prezentace obzvlášť přínosné. Obrázky a grafy však také doprovázejí například výklad o organizaci větší a složitější prezentace v prostředí WWW nebo spojení klienta se serverem.

Myslím, že není nutné podrobněji zmiňovat obsah knihy Teach yourself: Web publishing with HTML 3.0 in a week nejen vzhledem k celkovému rozsahu probíraných témat, ale také vzhledem k tomu, že si laskavý čtenář dokáže obsah knihy představit sám. Suma vědomostí a dovedností nutných k zvládnutí HTML je totiž zřejmá. Důležité v tomto případě je více to, podle čeho a jak se orientovat v přesycené nabídce podobných učebnic. Zkušenost s nekonečnými regály velí vybrat nikoli nejobjemější knihu nebo tu s nejzářivějším obalem ani tu, která nabízí zajímavý obsah, ale spíše zaměřit pozornost na STRUKTURU textu, styl výkladu a jeho názornost a v neposlední řadě také jeho srozumitelnost. Sebelépe graficky vyvedená učebnice - tak jako tato kniha - nemůže nahradit smysl a dopad jejích výkladů. Výše zmíněnou knihu bych rozhodně doporučila začínajícím nebo mírně pokročilým zájemcům o HTML. Kromě toho některé z jejích partií a zejména poslední kapitoly budou vhodnou pomůckou k ruce i velmi pokročilým WWW designérům. Autorka vysvětluje tvorbu HTML dokumentů srozumitelným jazykem a vychází přitom z rozsáhlých zkušeností a znalostí problematiky. Ačkoli se objevují stále nové, vylepšené verze HTML editorů a i samotné prostředí WWW prochází prudkým vývojem, jsou některé části textu knihy nadčasové. Kniha americké autorky Laury Lemay Teach yourself: Web publishing with HTML 3.0 in a week je dobře zpracovanou a přehlednou učebnicí pro začátečníky, vhodným zdrojem pro doplnění znalostí těch pokročilejších i šikovným manuálem pro občasné nahlédnutí od designerského křesla.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. S rychlokurzem HTML zažijete perný týden o osmi dnech. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 5 [cit. 2023-01-29]. urn:nbn:cz:ik-10068. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10068

automaticky generované reklamy
registration login password