Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

S průvodcem JavaScriptem můžeme oživit webovské stránky

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

S průvodcem JavaScriptem můžeme oživit webovské stránky

0 comments
Rubrika: 
PURCELL, Lee, MARA, Mary Jane. JavaScript : tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha : Grada, 1998. 342 s., příl. Cena: 390,- Kč. ISBN 80-7169-531-9.

Jazyk HTML se vyznačuje nespornou předností, která má také podíl na popularitě WWW na úkor ostatních, starších internetovských služeb: v podstatě kdokoliv může vyhotovit a vystavit své stránky v tomto prostředí. Při práci s HTML se člověk musí vyzbrojit spíše trpělivostí a kreativitou než důkladnými znalostmi výpočetní techniky a přitom lze dosáhnout uspokojivých výsledků. S jídlem ovšem roste chuť - a naše statické a neinteraktivní dokumenty se nám brzy přestanou líbit, zvláště když nemají sloužit pouze k osobní prezentaci. Než spatřilo světlo světa dynamické HTML (DHTML) a tzv. kaskádové styly, které jsou zatím plně podporované pouze MS Explorerem 4.x, a proto jejich uplatnění je problematické, představovalo "oživení" stránek v případě laického web-designéra, jemuž jsou profesionální programátorské nástroje (C, Perl) vzdálenější než španělská vesnice, nepřekonatelnou překážku (vynecháme-li tagy <BLINK> a <MARQUEE>).

Nic není ztraceno, pokud se rozhodneme zvládnout jazyk JavaScript, který byl sice vyvinut původně pro Netscape Navigator, ale v současnosti se k němu neobrací zády ani konkurenční Explorer počínaje verzí 3.x - lze jej tedy považovat za určitý standard. Jakkoli JavaScript je ve srovnání s uvedenými jazyky bezpochyby snazší, metoda pokusu a omylu, kterou jsme se zřejmě řídili při učení HTML, by nás tentokrát zbavila odhodlání, a proto raději sáhněme po průvodci - např. po tom z produkce nakladatelství Grada. Čtenáři se v něm postupně a celkem systematicky seznamují s principy hierarchického objektově orientovaného programování, na nichž je JavaScript založen, a jeho prvky: objekty, vlastnostmi, metodami, procedurami ošetřující události (jejich seznam zachycuje jedna z příloh) a dále funkcemi, operátory, proměnnými a deklaracemi, pravidly jejich syntaxe a začleňování do obsahu HTML dokumentu. Značná pozornost je věnována po zásluze podmiňovacím příkazům (if - else, for, while, continue - break), které simulují rozhodovací proces. Možná budeme chvíli zmateni, ale nemusíme trpět obavami: nejde sice o lehké čtení na dobrou noc, ale výklad doprovází řada příkladů s podrobným komentářem. Jádro publikace obstarávají kapitoly věnované tvorbě dynamických webovských stránek a stránek s formuláři, které umožní komunikovat s uživatelem - s pomocí skriptů tak lze např. měnit zobrazovaný text nebo barvu pozadí v závislosti na čase nebo datu (samozřejmě musíme mít správně nastavený systémový čas počítače), kotrolovat zadávanou hodnotu (např. při objednávkách), vytvořit pruh s běžícím vzkazem, umístěním kurzoru myši (jeho oddálením) na odkaz nebo obrázkovou mapu vyvolat požadovanou operaci, animovat grafické soubory, ovládat přídavné moduly (plug-in) atd.

Překladatel odvedl slušný výkon, nedopustil se prohřešků na mateřštině obvyklých v tomto oboru (mechanické přidání českých koncovek anglickým výrazům), zato v některých skriptech se vyskytují české a anglické jméno proměnných, což ubírá na přehlednosti. Celkově lze knihu hodnotit jako vhodnou pro začínajícího zájemce, avšak je třeba upozornit na několik nedostatků. Přišly by např. vhod úkoly a klíč, abychom mohli zjistit, co jsme zvládli. Osobně jsem postrádal skript pro interaktivní rozšíření elementu SELECT známého z HTML - pro rolovací menu určeného k výběru odkazů (viz sekce Archiv arch.htm dole). Jistě bychom rovněž ocenili, kdyby kniha byla doplněna o CD-ROM, jak je u titulů této cenové kategorie běžné, aby si čtenář mohl skripty a případně jejich vlastní úpravy okamžitě vyzkoušet. Některé sekvence jsou rozsáhlé, a tak jejich přepisování znamená zbytečné zdržení, sebemenší chyba přitom způsobí, že skript nebude spuštěn, jak bychom očekávali, navíc výsledek v prohlížeči lze sotva v publikaci adekvátně zachytit. Nesmím opomenout dodat, že všechny ukázky jsou k dispozici na stránkách nakladatelství Sybex, které vydalo knihu v originále, nikoliv však přímo, nýbrž jako .zip soubor ke stažení. Můžeme se také inspirovat cizími zkušenostmi či dokonce sklízet cizí ovoce - z nepřeberného množství takových stránek vybíráme například:
http://www.javascriptsource.com
http://members.xoom.com/java_script
http://www.javascripts.com/

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. S průvodcem JavaScriptem můžeme oživit webovské stránky. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 8 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-11107. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11107

automaticky generované reklamy