Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Řidičům tramvají Národní knihovny ČR bylo v létě vedro

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Řidičům tramvají Národní knihovny ČR bylo v létě vedro

0 comments
Autoři: 

Již v předloňském silvestrovském Ikarovi jsme vás seznámili s výsledky mravenčí práce spočívající ve vyhledávání informací o naší "nejvyšší" knihovně, které se objevují v tisku, resp. s rubrikou Národní knihovna v tisku (výběr), která má své stálé místo v periodiku Informační bulletin Národní knihovny ČR.

I během letošního roku prováděla redakce tohoto periodika soustavnou a důkladnou rešeršní činnost v denním tisku a zaznamenávala zprávy týkající se Národní knihovny.

Jednou z nejpozoruhodnějších zpráv v tisku, týkajících se domácího knihovnictví, byl v právě uplynulém roce článek v Lidových novinách z konce června t. r. nazvaný 25 nejlépe placených pracovních míst v ČR, kde byla zastoupena i profese informační zosobněná náměstkyní ředitele Národní knihovny PhDr. Bohdanou Stoklasovou...

Ve zmíněné rubrice bulletinu NK byla tato šokující zpráva zachycena toliko takto:

  V tom samém vydání bulletinu nás však mnohem více zaujala jiná zpráva v rubrice výstižně nazvané Národní knihovna v tisku (výběr):

  Nevíme, zda to způsobila naše mladická knihovnická nezkušenost nebo nedostatečná propagace ze strany Národní knihovny, ale o tom, že NK provozuje pražské(?) tramvaje a zaměstnává jejich řidiče jsme se dozvěděli až z této výše citované informace...

  tramvaj.jpg

  Klíčová slova: 
  Hodnocení: 
  Zatím žádné hodnocení
  IKAROS, redakce. Řidičům tramvají Národní knihovny ČR bylo v létě vedro. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 13 [cit. 2023-12-02]. urn:nbn:cz:ik-11187. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11187

  automaticky generované reklamy
  registration login password