Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Registr digitalizace CZ (Martin Lhoták)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Registr digitalizace CZ (Martin Lhoták)

0 comments
Autoři: 

Martin Lhoták

Martin Lhoták z Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i., vystoupil s příspěvkem nazvaným "Registr digitalizace CZ" (příspěvek byl připraven ve spolupráci s Tomášem Foltýnem). Registr je vytvářen v rámci projektu z grantu MK ČR, který běží v letech 2008-2011. Impulzem pro realizaci projektu se stala potřeba Národní knihovny ČR řešit sledování procesů při hromadné digitalizaci, obdobné potřeby Knihovny AV ČR a vytvoření společného registru evidujícího digitalizované dokumenty i jednotlivé fáze procesu. Sledování procesů (workflow) není veřejně přístupné, je využíváno interně v Národní knihovně ČR a v Knihovně AV ČR. Do registru je možné vkládat (importovat) i údaje o dokumentech, který instituce plánuje digitalizovat. I v rámci jedné instituce je možné pracovat s více workflow (podle typů zpracovávaných dokumentů). Samotný registr (resp. jeho veřejně přístupná část) má sloužit jako evidence digitalizovaných dokumentů. Hlavní myšlenkou je zamezit duplicitnímu zpracování dokumentů. Instalace je v Národní knihovně ČR, jedná se o centrální instalaci pro ČR. V současné době obsahuje registr 24 000 titulů, celkový počet digitalizovaných stran je pak v řádu statisíců až milionů. Registr je vhodný i pro koncové uživatele, kteří se přes jeden centrální bod dostanou k informaci o tom, kde je možné získat digitalizovaný plný text. Registr digitalizace CZ slouží i jako zdroj informací o digitalizovaných dokumentech (lokace původního dokumentu, odkaz na něj, informace o vlastníkovi, o digitální knihovně atd.). Registr je provázán s některými externími systémy, byly zmíněny systémy Aleph, Kramerius, Sirius a také Souborný katalog ČR. Registr digitalizace je dostupný na adrese http://www.registrdigitalizace.cz/ . Přednášející následně stručně přiblížil rozhraní registru a popsal workflow procesů souvisejících s registrem. V rámci plánovaného rozvoje by mělo by dojít ke kompletnímu přechodu registru na open source. Byl také podán návrh projektu na vytvoření středoevropského registru v programu Central Europe.

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Registr digitalizace CZ (Martin Lhoták). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2022-08-10]. urn:nbn:cz:ik-13465. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13465

automaticky generované reklamy
registration login password