Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

RefWorks 2.0 - Nové uživatelské rozhraní (Krzysztof Murawski)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

RefWorks 2.0 - Nové uživatelské rozhraní (Krzysztof Murawski)

0 comments
Autoři: 

Krzysztof Murawski

Krzysztof Murawski hovořil o nové verzi známého nástroje pro správu rešerší, RefWorks, který umožňuje přístup k informacím, jejich organizaci, sdílení a šíření. Za zmínku stojí i nadstavba RefMobile, která umožňuje mobilní přístup (ve všech chytrých telefonech, jako je iPhone, Blackberry, Nokia a další).

Pro RefWorks je klíčová integrace, tedy propojení všech dostupných zdrojů – od elektronických databází až po knihovní OPAC. Do systému RefWorks může být připojen i jakýkoliv univerzitní katalog, a je tedy možné velmi snadno integrovat několik zdrojů do jednoho přístupového bodu.

Nová verze nástroje, RefWork 2.0, nespočívá jen ve změně grafiky, ale v kompletním redesignu (ať už se jedná o zdrojový kód, API či upravený interface). Toolbar (panel s hlavními nástroji) je například víceméně stejný, aby stávající uživatelé neztratili orientaci; objevila se ale nová tlačítka, zkratky k frekventovaným službám, snazší navigace, rychlejší přístup ke zdrojům atd. Systém také podporuje vytváření různých stylů citování, výstup lze velmi snadno upravit podle aktuálních potřeb.

Ve věci integrace K. Murawski podotkl, že systém nejen umožňuje integrovat různé zdroje, ale i RefWork je možné integrovat například do elektronických systémů univerzity (jako je Moodle či e-learningové systémy).

(jr)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. RefWorks 2.0 - Nové uživatelské rozhraní (Krzysztof Murawski). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2022-07-07]. urn:nbn:cz:ik-13479. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13479

automaticky generované reklamy
registration login password