Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Quo vadis, knihovno? aneb O propagaci koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Quo vadis, knihovno? aneb O propagaci koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015

2 comments
Anglicky
English title: 
Quo vadis, library?
English subtitle: 
Promoting the Concept of Czech Libraries Development for years 2011 – 2015
English abstract: 
This article focuses on marketing activities of the Priority 19 Work Group to promote the Concept of Czech Libraries Development 2011 – 2015. Under project title Quo vadis, library? the group arranges roadshow around the Czech regional libraries, information booklet, promotional clip and leaflet.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 je dokument, o kterém už asi slyšela většina domácí knihovnické veřejnosti. Strategický dokument, který knihovnám, jejich zřizovatelům, provozovatelům i samotným knihovníkům říká, kam by se měla ubírat další cesta vývoje. Ale víme, jak s takovou Koncepcí vlastně naložit? Co znamená její uplatnění pro konkrétní knihovny? Opravdu se v Koncepci najdou jen velké knihovny, nebo se týká i těch menších, městských a obecních? Srozumitelnost tohoto vládního dokumentu může být místy obtížná, těžko se v ní vyznat. Co s tím? Můžeme si to trochu zjednodušit a podívat se na Koncepci z pohledu trendů i srovnání.

Co je Priorita 19

Jak mnozí vědí, Koncepci tvoří celkem 21 cílů (tzv. priorit), které jsou sdruženy do šesti hlavních tematických okruhů. Zavedení jednotlivých cílů do praxe řeší samostatné pracovní skupiny při každé prioritě, každá skupina má svého zpravodaje z Ústřední knihovnické rady a garanta z Národní knihovny ČR. Priorita 19 se zabývá marketingem služeb knihoven, respektive podporou marketingových aktivit centrálních i lokálních služeb systému knihoven.

Zpravodajem Ústřední knihovnické rady za Prioritu 19 je RNDr. Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze. Mezi garanty Národní knihovny ČR patří např. ​​​PhDr. Vít Richter a Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. a pracovní skupinu tvoří sedm zástupců z různých knihoven po celé České republice, od Prahy po Brno. Pracovní skupinu a projekt komunikace koncepce koordinuje Mgr. Pavlína Lonská pod odborným vedením Mgr. Lenky Hanzlíkové, tiskové mluvčí a vedoucí Oddělení komunikace Městské knihovny v Praze.

Odpovědnou institucí za Prioritu 19 je tedy z pověření Ústřední knihovnické rady (a jejího zpravodaje RNDr. Řeháka) Městská knihovna v Praze. Hlavním tématem pracovní skupiny pro rok 2013 zatím není marketing knihovních služeb, ale komunikace a propagace Koncepce samotné. Projekt byl pod názvem Quo vadis, knihovno? podpořen grantem Ministerstva kultury ČR v rámci programu Knihovna 21. století. Díky této dotaci může Priorita 19 realizovat smělý plán, který zahrnuje roadshow přednášek pro krajské knihovny, vydání přetextované koncepce, ale také informačně-propagační videospot a leták.

Logo roadshow Quo vadis, knihovno?
Logo roadshow Quo vadis, knihovno?

Roadshow Quo vadis, knihovno?

Roadshow to je série přednášek a workshopů, které proběhnou v krajských knihovnách po celé republice na podzim roku 2013. Mezi naše lektory patří Mgr. Zlata Houšková, PhDr. Bohdana Stoklasová a Mgr. Jaroslava Štěrbová, Ing. Martin Lhoták, PhDr. Vít Richter a RNDr. Tomáš Řehák. Jako podklad pro roadshow vznikla společná základní prezentace, která bude výchozí pro všechny přednášky. Každý lektor ale může svou přednášku přizpůsobit dle přání krajské knihovny, ve které vystoupí, a zacílit tak na vybrané téma (např. knihovna jako místo, komunitní činnost knihoven, centrální portál Knihovny.cz).

Lektoři roadshow
Lektoři roadshow: Mgr. Zlata Houšková, PhDr. Bohdana Stoklasová, Mgr. Jaroslava Štěrbová, Ing. Martin Lhoták, PhDr. Vít Richter a RNDr. Tomáš Řehák

Oslovení metodici regionálních funkcí z krajských knihoven vybírali lektory a užší zaměření přednášek dle vlastního zájmu, proto se mohou přednášky v jednotlivých knihovnách obsahově lišit. Cílem roadshow je šířit myšlenky koncepce a propracovat je skrze krajské knihovny do knihoven pověřených, městských a obecních, tedy co nejvíce do knihoven na regionální a lokální úrovni.

Informační brožura

Abychom koncepci dostali k co nejširší odborné veřejnosti a k zainteresovaným osobám (zejména provozovatelům knihoven), rozhodli jsme se upravit výchozí text do čitelnější a stravitelnější podoby. Ke změně nás inspirovalo několik knihovnických koncepcí ze zahraničí, nakonec jsme si za vzor vybrali anglickou Vizi Britské knihovny do roku 2020 (British Library 2020 Vision). Novou verzi textu pod názvem Trendy českého knihovnictví: cíle pro rok 2015 a jak jich dosáhnout vytvořil Marek Hejduk ze Sdružení nezávislých kreativců ProBono, odbornou korekturu provedla Mgr. Jaroslava ŠtěrbováMěstské knihovny v Praze. Brožura bude dostupná pouze v elektronické podobě (a to i v anglickém překladu), před vydáním ale ještě dozná grafické úpravy ve stylu připravovaného Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz od grafického studia Imagery.

Logo centrálního portálu Knihovny.cz od grafického studia Imagery
Logo centrálního portálu Knihovny.cz od grafického studia Imagery

Videospot

Po vzoru rčení „Je lepší jednou vidět než stokrát číst“ jsme se rozhodli vytvořit videospot informačně-propagačního charakteru. Ten připravujeme pro všechny milovníky ostrého obrazu a čistého zvuku opět ve spolupráci se Sdružením nezávislých kreativců ProBono (Marek Hejduk a Ivan Peterka). Tato tvůrčí dvojice má za sebou úspěšnou neziskovou kampaň Otevřeno seniorům, což byl jeden z důvodů, proč jsme svěřili realizaci tohoto úkolu právě jim. Spot bude produkovat společnost Punk Film.

Leták

Poslední aktivitou ke komunikaci Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 20112015 je propagační leták, který bude pro všechny zájemce připraven v elektronické podobě ke stažení na webu projektu koncepce.knihovna.cz. Zatím můžeme prozradit, že sdělení letáku bude korespondovat s videospotem a grafická úprava by měla opět souviset se stylem připravovaného Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz. Neboť naší snahou je zachovat vazbu mezi oběma projekty a na portál Knihovny.cz jednotným vizuálním stylem odkazovat.

Líbí se vám aktivity Priority 19? Připojte se!

Pokud se mezi čtenáři najde někdo, koho zaujaly činnosti Priority 19 a chtěl by se na nich podílet, budeme rádi, když se k nám připojí a pomůže nám pracovat na komunikaci Koncepce a později na úkolech týkajících se marketingu v knihovnách. Vítáme nejenom zájemce o řádnou účast ve skupině (občasná setkání), ale zejména ty korespondenční (diskusní mailing list). V případě zájmu kontaktujte koordinátorku projektu Mgr. Pavlínu Lonskou: pavlina.lonska@mlp.cz.

Kdo jsme a co děláme můžete také vidět v prezentaci Priority 19. Bližší informace o projektu Quo vadis, knihovno? sledujte (již brzy!) na webu koncepce.knihovna.cz.

Zdroje:
Poznámka: Článek bude v upravené verzi souběžně publikován v dalších oborových periodikách (Čtenář, Duha, Inflow, Knihovnický zpravodaj Vysočina, Zpravodaj U Nás).
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
LONSKÁ, Pavlína. Quo vadis, knihovno? aneb O propagaci koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 7 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-14108. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14108

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Zhodnocení celého projektu Quo vadis, knihovno? 2013 najdete v krátkém článku na webu http://koncepce.knihovna.cz/zhodnoceni-projektu-quo-vadis-knihovno/. Více informací a podrobnější zhodnocení stejnojmenné roadshow přednášek naleznete v přehledové zprávě zde http://koncepce.knihovna.cz/wp-content/uploads/2014/01/Zhodnocen%C3%AD-QVK-2013.pdf.
S pozdravem Pavlína Lonská

Souhlasíme o rozvoje knihoven ČR videospot<a href="http://wautip.com">.</a>

registration login password