Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

„Psi a dojné krávy“ aneb Zkratkou k marketingu knihovny

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

„Psi a dojné krávy“ aneb Zkratkou k marketingu knihovny

0 comments
Podnázev: 
Seminář o marketingu v knihovnách a jeho důležitosti (Přednáška Zuzany Helinsky v Krajské vědecké knihovně v Liberci)

Paní Zuzana Helinsky byla pro mě vždy autorita, přestože jsem ji znala jen z článků a vyprávění. Loni jsem se s ní osobně setkala na konferenci Inforum, kde seděla v publiku, zatímco jsem přednášela na téma „Skvělá databáze na obzoru - kde vzít peníze?“ Paní Zuzana velmi aktivně kladla dotazy a po přednášce jsme spolu ještě krátce hovořily. A domluvily jsme se, že až zase někdy přijede do Česka, zkusíme domluvit seminář u nás v Liberci.

A k tomu letos došlo. Po pár e-mailech do Švédska a zpět jsme společně připravili program. Seminář jsme propagovali nejen v našem regionu, ale dali o něm vědět i v konferenci Knihovna a na našich stránkách. Tak se stalo, že na seminář přijeli zájemci i ze vzdálených míst naší republiky, z Litvínova, Havlíčkova Brodu či dokonce z Ostravy. 

Zahájení semináře (zleva: B.Konvalinková a Z.Helinsky)

Zahájení semináře (zleva: B.Konvalinková a Z.Helinsky)

Psi a dojné krávy – proč zrovna takový název? Paní Helinsky ve své přednášce (i v knize o marketingu) zmiňuje tzv. "Bostonskou matici", mezi jejíž prvky patří právě „hladoví psi“ – tedy činnosti v knihovně, které berou mnoho sil a nevykazují uspokojivé výsledky; a „dojné krávy“ – klasické, trvalé, stabilní činnosti, někdy možná stagnující, ale vždy potřebné.

Seminář byl rozdělen do dvou bloků: první byl věnován otázce „Proč potřebujeme marketing?“, druhý se jmenoval „Interní a externí marketing“.

Paní Helinsky ve své prezentaci odkazuje na amerického profesora marketingu Filipa Kotlera a jeho definici marketingu: "Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny výrobků a hodnot s ostatními."

Zuzana Helinsky

Zuzana Helinsky

Málokdy si uvědomujeme, že v knihovnách pracujeme pro všechny, nejenom pro ty, kteří naše služby využívají. Zaměstnanci knihoven jsou placeni z daní nás všech, tudíž oslovovat bychom měli celou veřejnost. Snadno se to říká, hůře uskutečňuje. Je důležité se na naše služby vždy dívat očima zákazníků, klientů. Proč potřebujeme marketing, je nasnadě - k získání uživatelů, finančních prostředků, spolupracujících objektů, médií.

V rámci interního marketingu je dobré oslovovat zřizovatele, použít taktiku „pochvaly“, nebát se vyjednávání. „Nestrachujte se vyjednávání, ale nevyjednávejte ze strachu“ – to je zásada J.F. Kennedyho, která může vést až k tomu, že vás vyjednávání začne bavit. Ostatně způsoby vyjednávání jsme si mohli na semináři ve dvojicích prakticky vyzkoušet.

Praktické cvičení ve vyjednávání Praktické cvičení ve vyjednávání

Praktické cvičení ve vyjednávání

Marketingu by se měli věnovat všichni zaměstnanci knihovny, ať už přímo nebo nepřímo. “Zaměstnanci,  kteří se nepodílejí na marketingu přímo nebo nepřímo, jsou přebyteční v organizaci”, to říká Evert Gummesson. V praxi to znamená, že nejen ředitel se zabývá marketingem.

Paní Helinsky doporučuje osvědčený postup – čtyři logické a nutné kroky. Jsou to: analýza, strategie/plánování,  provádění/uskutečnění a nezbytná zpětná vazba. A jak začít? Buďte brutální! Odhalte nekompromisně problémy vaší organizace, nemalujte si situaci, jaká by měla být, ale jaká ve skutečnosti je. Udělejte si SWOT analýzu nebo jinou analýzu, důsledně plánujte, „zabte své miláčky“!  Se svými zažitými nápady a zvyklostmi se rozlučte, udělejte si čas na marketing, dejte o sobě vědět.

Marketing vnitřní, kam paní Helinsky řadí i marketing směrem ke zřizovateli, znamená jednat, vyjednávat i navázat spolupráci s ostatními subjekty, ale nespoléhat se na to, že všechno půjde samo. Zpětná vazba je velmi důležitá a přináší impulzy pro další práci. Závěr neotřelého a konstruktivního semináře paní Helinsky zní: „Nestačí jen snášet zlatá vejce, je třeba o nich i kdákat!

Účastníci semináře o marketingu

Účastníci semináře o marketingu

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KONVALINKOVÁ, Blanka. „Psi a dojné krávy“ aneb Zkratkou k marketingu knihovny. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 6 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-13722. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13722

automaticky generované reklamy
registration login password