Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

První pražská Noc filozofie přilákala tisíce návštěvníků

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

První pražská Noc filozofie přilákala tisíce návštěvníků

0 comments
Anglicky
English abstract: 
The first Night of Philosophy in Prague, which took place at tvo major city venues, extended the tradition of other European cities to the Czech Republic in mid-June. Philosophers from many European countries debated all night with students, academics and general public about problems of communication, language, violence, genetic diversity and many others.

Budova Jana Palacha praská ve švech, po chodbách se míhají vzrušené obličeje, v rovnoměrně rozmístěných hloučcích se vedou zapálené debaty a sem tam proběhne opozdilý přednášející či organizátor. Venku se setmělo a probíhá první Noc filozofie.

Veletržní palác Národní galerie v Praze Panelová diskuse a prof. Miroslav Marcelli Jan Sokol hovoří o právu na vzdělávání
Noc filozofie na jednu noc obsadila dvě významné pražské lokality. Kromě hlavní budvy Filozofické fakulty UK se přednášky, performance a debaty konaly také ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze. Po přivítání účastníků mj. francouzským velvyslancem v Praze, jeho excelencí Jean-Pierrem Asvazadourianem, se rozvinula panelová diskuze o moci obrazů v dnešních životech (v záběru promlouvá prof. Miroslav Marcelli). Profesor Jan Sokol (vpravo) přilákal mladou generaci promluvou nejen o právu na vzdělávání.

Organizátoři akce Ondřej Švec a Anne Gléonec ve spolupráci s CEFRES a Francouzským institutem navázali na tradici nocí podobného formátu, které se konají v různých městech Evropy. Do Prahy se letos sjeli významní filozofové a filozofky především z Francie, Itálie a zemí Visegrádské čtyřky. Mnoho posluchačů na debaty, přednášky a workshopy přilákali Étienne Balibar, Étienne Tassin nebo Gáspár Miklós Tamás. Českou filozofii reprezentovali například Jiří Přibáň, Miroslav Petříček či Jan Sokol.

Do organizace akce jsme se zapojily jako jedny z mnoha dobrovolníků z FFUK a FHS. Přestože byl pro nás večer vskutku nabitý, stihly jsme se zúčastnit několika zajímavých částí programu. Mimo to bylo přínosné nahlédnout do zákulisí podobné akce a proniknout pod povrch velmi složitého systému organizace.

Noc filozofie se konala v noci z 16. na 17. června, přibližně od 19:00 do 3 hodin ráno. Cílem akce bylo dovést širokou veřejnost do zaprášených studoven a ukázat, že filozofie je věda, která se dotýká problémů každodenního života, ať už se jedná o politiku, umění nebo etické a morální problémy ve vztahu k ekologii a zvířatům.

Jak na Filozofické fakultě, tak ve Veletržním paláci bylo na první pohled patrné, že se účel Noci filozofie podařilo naplnit: svědčily o tom zaujaté diskuze trvající do pozdních nočních hodin a návštěvnost, která dosahovala ke dvěma tsícům lidí.Na chodbách i v přednáškových místnostech panovala uvolňená atmosféra a v debatách se setkávali lidé z rozličných akademických i neakademických oborů. Vedle zasloužilých profesorů mohl člověk na Noci filozofie potkat i studenty středních škol.

Francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian Komentovaná prohlídka Slovanské epopeje Petr Koťátko provádí jednu z večerních performancí - čtení s názvem Převrácené dějiny a zfalšovaná paměť
Francouzský velvyslanec se ve Veletržním paláci zdržel v družných debatách do pozdnách nočních hodin. Návštěvníky lákala komentovaná prohlídka Slovanské epopeje; kvůli omezené kapacitě se však na mnoho lidí nedostalo. Petr Koťátko (vpravo) provádí jednu z večerních performancí: čtení s názvem Převrácené dějiny a zfalšovaná paměť.

Na Agoře, kde se konala původně cca hodinová beseda s levicovým politickým filozofem Étiennem Balibarem, se setkalo okolo 40 studentů, kteří se na akci připravovali několik měsíců. Řešili téma násilí v politice: jeho existence, nutnost a možnosti jak jej využít; vycházeli přitom z četby Balibarovy knihy Violence and Civility. Už jen to, že se trvání semináře prodloužilo o téměř hodinu a půl, bereme jako důkaz, že filozofie dokáže být strhující a vzbuzovat nadšení i po půlnoci.

Poznámka: Autorem fotografií je Pavel Farkas.
Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 2)
FLANDEROVÁ, Veronika a MARTINOVSKÁ, Anna. První pražská Noc filozofie přilákala tisíce návštěvníků. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 7 [cit. 2022-09-26]. urn:nbn:cz:ik-17811. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17811

automaticky generované reklamy
registration login password