Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Průmyslové právo v praxi: seminář FCC PUBLIC na MSV Brno 2014

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Průmyslové právo v praxi: seminář FCC PUBLIC na MSV Brno 2014

0 comments
Anglicky
English title: 
Industrial property law in practice: FCC PUBLIC Seminar at the International Engineering Fair 2014 in Brno
English abstract: 
As a part of the supporting programme of the International Enginnering Fair 2014 held in Brno a seminar on Industrial property law and its practical applications was delivered by the Association for development of intellectual property inventions (ARID). Short additional lectures regarding tools for protecting the intellectual property and the use of patent specialists also took place.
Autoři: 

Problematika průmyslového práva zůstává v České republice pro mnoho subjektů neznámou oblastí, a to i přes to, že se jich bezprostředně týká. Za čtvrtstoletí, které uběhlo od změny centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní, mnozí buď vůbec netuší, co vlastně průmyslové právo je, nebo mají jen mlhavou představu a nedokážou své často i originální nápady správně uvést do praxe ani ochránit. O to větší význam má v současných podmínkách znalost a využití nástrojů průmyslového práva v praxi. Představuje totiž jasnou konkurenční výhodu nejen pro velké firmy, ale také pro střední i malé podniky.

Průmyslové právo v praxi

Redakce časopisu Elektro ve spolupráci s Asociací rozvoje invencí duševního vlastnictví (ARID) a pod záštitou nakladatelství FCC Public se touto problematikou zabývá již delší dobu, a to jak na stránkách časopisu (seriál Duševní vlastnictví v roč. 2011–2013), tak v podobě seminářů.

Poslední akcí na toto téma byl říjnový seminář Průmyslové právo v praxi III, který se konal jako součást doprovodného programu 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu na výstavišti v Brně a měl podtitul Metoda TRIZ – rychlá cesta k inovačnímu úspěchu.

Seminář Průmyslové právo v praxi III: TRIZ - inovace bez hranic
Seminář Průmyslové právo v praxi III: TRIZ - inovace bez hranic

Metoda TRIZ

Co to vlastně TRIZ je a jak funguje, vysvětlil účastníkům ve své přednášce specialista na tuto problematiku lektor Ing. Pavel Jirman (ARID). Inovační metoda TRIZ je založena na systémovém rozboru technického problému. Výsledek takového rozboru inovátorovi umožňuje čerpat z relevantních řešení nejen z příbuzných oblastí techniky, ke kterým ho táhne psychologická setrvačnost, ale také z oblastí vzdálenějších, na které by při zvolení intuitivnějšího postupu třeba vůbec nepomyslel, přestože právě ony často skýtají hledané řešení. Práci lze ještě více zefektivnit využitím podpůrného softwaru, který na základě metodou zvoleného zadání vypracuje rešerši v tisících patentů.

Metoda TRIZ u nás není příliš známa. Její osvojení sice vyžaduje jistý čas, po úspěšném zácviku však může představovat skutečnou „rychlou cestu k inovačnímu úspěchu“, jak stálo v podtitulu přednášky. Také proto řada nadnárodních firem cvičí v této metodě celá svá vývojová oddělení.

Inovační metodu TRIZ představil Ing. Pavel Jirman
Inovační metodu TRIZ představil Ing. Pavel Jirman

Kromě hlavního dvouhodinového bloku Ing. Jirmana měli účastníci semináře možnost vyslechnout si také příspěvky o tom, jak do strategie podnikání integrovat využití nástrojů ochrany duševního vlastnictví a průmyslových práv (přednášející Ing. Josef Zima, ARID), jak využívat volně dostupné průmyslověprávní informace (prostřednictvím živě provedené patentové rešerše předvedla Daniela Filová, ARID) nebo důvody, kdy a proč je dobré využít služeb patentových specialistů (Ing. Jiří Sedlák, PatentCentrum Sedlák & Partners, hlavní partner semináře).

Křest publikace o průmyslovém právu

Po skončení semináře o průmyslovém právu v praxi se u stánku FCC Public v hale Z brněnského výstaviště konal křest knihy Průmyslové právo v praxi, kterou napsal Ing. Josef Zima, zkušený odborník a předseda Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví. Kmotrem této originální, přehledné a inspirující příručky průmyslového práva byl prezident Českomoravské elektrotechnické asociace (ElA) Ing. Jiří Holoubek.

Publikaci lze doporučit všem těm, kteří se o tuto problematiku začínají vážněji zajímat, ale také každému, kdo si chce rozšířit své obzory a získat přehled v této oblasti. Více o knize i ostatních aktivitách nakladatelství spojených s průmyslovým právem a duševním vlastnictvím lze nalézt na adrese www.odbornecasopisy.cz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VRANÝ, Ondřej. Průmyslové právo v praxi: seminář FCC PUBLIC na MSV Brno 2014. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 11 [cit. 2021-10-21]. urn:nbn:cz:ik-14291. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14291

automaticky generované reklamy
registration login password