Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt IVF

Od února 2005 do konce července 2005 realizuje Ikaros spolu s partnery z Polska, Maďarska a Slovenska projekt s názvem "Information Society without Borders: Re-Establishing and Development of the Cross-Border Cooperation within the Information Studies and Librarianship". Smyslem projektu je podpořit komunikaci a výměnu zkušeností mezi odborníky ze zemí V4, zviditelnit obor informační studia a knihovnictví ve společnosti a podpořit rozvoj oboru a výuky. Konkrétními kroky je 1) příprava odborných článků pokrývajících nová nebo chybějící témata a podpora publikační a přednáškové činnosti a 2) příprava pilotního vzorku celkem 20 biografií (pět z každé země) vybraných osobností z knihovnictví a informační vědy. Všechny výstupy z projektu budou zveřejněny v časopise Ikaros a dále využity dle možností jednotlivých partnerů projektu, kterými jsou:

Ikaros a jeho partneři vítají zájem o spolupráci na výše uvedených aktivitách, ať již formou návrhu vhodných témat, osobností ke zpracování biografií nebo jiné formy aktivního zapojení, neboť počítají s pokračováním započatých aktivit a jejich rozšiřováním, a to nejen ve smyslu územního a časového rozsahu, ale samozřejmě i kvality.

Projekt je ze 48 % financován s pomocí International Visegrad Fund, jehož posláním je podpora rozvoje užší spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem a posilování vzájemných vazeb mezi těmito státy. Fond byl založen roku 2000 a jeho rozpočet je tvořen stejně vysokými příspěvky všech čtyř členských zemí. Od roku 2005 se členské státy zavázaly přispívat ve výši 750.000 EUR. Fond poskytuje Standardní granty a malé granty pro projekty spolupráce mezi subjekty ze zemí V4, Visegrádská stipendia pro post-master studia a prostředky z Visegrádského strategického programu.


Publikované výstupy projektu:
Odborné studie

Biografie

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
registration login password