Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt InteGrant - partnerství pro lepší život cizinců v nové společnosti

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Projekt InteGrant - partnerství pro lepší život cizinců v nové společnosti

0 comments
Autoři: 

InteGrant je mezinárodní projekt financovaný v rámci evropského programu Grundtvig Partnership, který je obecně zaměřen na další vzdělávání dospělých. Projekty partnerství spočívají ve spolupráci institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušeností v oblasti společného zájmu [1]. Hlavním cílem projektu InteGrant je podpora dospělých cizinců za účelem zlepšení a zkvalitnění jejich života v novém prostředí hostitelské země. Za Českou republiku projekt zastupuje Agentura pro evropské projekty a management (EPMA) [2].

Hlavním výstupem dvouletého projektu (1. 8. 2008 - 31. 7. 2010) bude webový portál, sdružující několik služeb, které by měly cizincům v šesti jazycích (angličtina, čeština, němčina, italština, polština, bulharština) pomoci lépe se zorientovat v novém prostředí. Mezi tyto služby patří zejména:

  • Online poradenská služba - umožní cizincům pomocí e-mailu či webového formuláře kontaktovat odborníky na problematiku integrace cizinců v dané zemi;
  • Diskuzní fórum - cizinci se zde mohou vzájemně potkávat, radit si, vytvářet zájmové skupiny apod. Fórum bude moderované administrátorem-odborníkem;
  • FAQ modul - bude vytvořen na základě nejčastějších dotazů z poradenské služby;
  • Chat - klasická služba, která cizincům umožní přímou interakci;
  • E-learningový kurz "Aktivní dospělý" - v kurzu se uživatelé dozvědí o specifikách společnosti konkrétní země, zvycích jejich obyvatel, podmínkách založení živnosti atp. Úspěšný absolvent kurzu obdrží certifikát.

Důležitým aspektem každého projektu v rámci programu Grundtvig Partnership je tzv. mobilita (mobility) neboli výjezdy zaměstnanců a studentů na akce organizované zahraniční partnerskou institucí v rámci projektu, které slouží k výměně zkušeností a obecnému "utužování" vztahů mezi obyvateli jednotlivých zemí EU (což je koneckonců páteřní smysl všech mezinárodních multilaterálních projektů). V rámci projektu InteGrant již byly zorganizovány akce v polském Rzeszowě, Vídni a Manchesteru (viz obr. 1), zbývají akce v sicilském Palermu; finální setkání bude zorganizováno v Praze.

Obr. 1: Aleš Pekárek z agentury EPMA prezentuje na setkání partnerů v Manchesteru nové postřehy v rámci projektu InteGrant

Obr. 1: Aleš Pekárek z agentury EPMA prezentuje na setkání partnerů v Manchesteru nové postřehy v rámci projektu InteGrant

Vytvořený portál bude moci být využit i v referenčních službách v českých knihovnách při zodpovídání dotazů cizinců souvisejících s pobytem v nové zemi. E-learningového kurzu, který bude k dispozici zdarma, by se pak mohli zúčastnit i sami knihovníci, kteří by tak získali lepší povědomí o kultuře zemí, z nichž pocházejí někteří z jejich uživatelů.

Program Grundtvig Partnership by mohl být jednoduše využit i v rámci Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK; v úvahu připadá např. projekt zaměřený na inovativní vzdělávací přístupy v knihovnách, kde jsou cizinci poměrně častými návštěvníky. Je velice pravděpodobné, že podobný projekt, kterého by se zúčastnily katedry knihovnictví společně s knihovnami z několika zemí EU, by byl v grantovém řízení úspěšný.

Povinností každého z partnerů je uspořádání diseminačního semináře. Česká verze se bude konat dne 29. 10. 2009 v prostorách ČSVTS na pražské Novotného lávce. Čtenáři Ikara, kteří mají zájem o danou problematiku, jsou srdečně zváni; nutná je registrace na adrese pekarek@epma.cz.

Použité zdroje:
  1. NAEP : Národní agentura pro evropské vzdělávací programy [online]. Praha : NAEP, [cit. 2009-08-31]. Grundtvig - Projekty partnerství. Dostupné na World Wide Web: <http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=70&>.
  2. EPMA : Agentura pro evropské projekty a management [online]. Praha : EPMA, 2007 [cit. 2009-08-31]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.epma.cz/>.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PEKÁREK, Aleš. Projekt InteGrant - partnerství pro lepší život cizinců v nové společnosti. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 9 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-13238. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13238

automaticky generované reklamy
registration login password