Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt INTEBRE - Interaktivní e-business mezi regiony

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Projekt INTEBRE - Interaktivní e-business mezi regiony

0 comments
Autoři: 

E-business neboli elektronické obchodování je jedním z dalších e-témat (které je možné označit souhrnným termínem "e-anything"), které se v současné době těší značné podpory ze strany EU, a to v rámci její snahy "dohnat a předehnat" ekonomiku USA.

S rozvojem evropské informační společnosti totiž vychází najevo, že většina malých a středních podniků (MSP) se pouze pomalu přizpůsobuje a nedostatečně využívá nové informační a komunikační technologie (ICT), což vede ke zpomalení jejich růstu a omezuje jejich konkurenceschopnost. Efektivnější implementace ICT v MSP se stala prioritou i v rámci regionálního rozvoje, do kterého spadá i představovaný projekt INTEBRE.

Projekt byl schválen Evropskou komisí v rámci Rámcového programu pro podporu konkurenceschopnosti a inovací (Competitiveness & Innovation Framework Programme - CIP) a jeho hlavním cílem je propagovat spolupráci a partnerství v oblasti elektronického obchodování mezi španělskou provincií Castilla La Mancha a českým krajem Vysočina za účelem lepšího přijetí koncepce elektronického obchodování ze strany MSP jako součásti vlastní obchodní strategie. Cílem je zejména identifikovat příležitosti pro podnikatelské aktivity MSP a podpořit jejich přeměnu vyšším a efektivnějším využitím aktivit spjatých s elektronickým obchodováním. Tento projekt je zaměřen na podporu pobídek s pozitivním dopadem na rozvoj elektronického obchodování, které byly úspěšně implementovány ve španělské provincii Castilla La Mancha v podobě platformy www.e-comercia.com, propagačních a školicích postupů atd.

Projekt INTEBRE byl naplánován na devět měsíců (leden až září 2008), podíleli se na něm čtyři partneři ze dvou zapojených regionů - provincie Castillo La Mancha a kraj Vysočina: agentury CEEI Albacete a ADEI Consultancy, agentura EPMA a společnost EURONEST s.r.o.

Výše zmiňovaný cíl ve spojení se zvyšováním manažerského pochopení a schopnostmi v oblasti elektronického obchodování mezi MSP v kraji Vysočina podporuje dostupnost přívětivých řešení pro elektronické obchodování pro MSP a ulehčuje efektivní spolupráci MSP na elektronických trzích a obchodních sítích. Navíc je začlenění elektronického obchodování mezi tradiční obchodní procesy spojeno s dalšími výzvami, které jsou stále více podporovány informačními a komunikačními technologiemi a poskytovány na elektronických sítích.

Všechny tyto aktivity měly za cíl podnítit, povzbudit a podpořit MSP z kraje Vysočina při přijímání metod nejlepších praktik (best practice), které uspěly v oblasti elektronického obchodování. Základním výstupem projektu pak je regionální elektronický obchodní dům www.e-comercia.cz, založený na platformě s otevřeným zdrojovým kódem. Tento obchodní dům je k dispozici zdarma po dobu jednoho roku kterémukoliv podnikatelskému subjektu z kraje Vysočina, který ještě nemá svůj vlastní internetový obchod. Více o projektu INTEBRE je k dispozici na adrese http://www.epma.cz/intebre.html.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PEKÁREK, Aleš. Projekt INTEBRE - Interaktivní e-business mezi regiony. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 12 [cit. 2024-05-19]. urn:nbn:cz:ik-12980. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12980

automaticky generované reklamy