Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt Di-XL a mezinárodní seminář o celoživotním vzdělávání

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Projekt Di-XL a mezinárodní seminář o celoživotním vzdělávání

0 comments

V prostorách Masarykovy koleje a na půdě Národní technické knihovny proběhl 19. a 20. září mezinárodní seminář s tématem rozvoje partnerství a spolupráce na šíření a využívání výsledků celoživotního vzdělávání (CŽV) mezi knihovnami a institucemi poskytujícími CŽV.

V rámci semináře byl identifikován velký potenciál knihoven na využívání výsledků programů celoživotního vzdělávání, stejně jako výhody, které knihovny budou mít z účasti na tomto procesu. Propagace a využívání výsledků projektů CŽV bude významným přínosem pro místní komunity, zejména pokud jde o zvýšení možnosti vzdělávání a odborné přípravy v zaměstnání. Na semináři vystoupily zástupkyně z  organizací poskytující celoživotní vzdělávání z Lotyšska a Litvy a zároveň zástupkyně z knihoven z České republiky a Lotyšska.

Seminář byl realizován v rámci projektu Di-XL (Využití a šíření výsledků Programu celoživotního učení prostřednictvím knihoven: efektivně a udržitelně), na němž se NTK podílí jako jeden z partnerů projektu.

Mezinárodní seminář a odpolední workshopy

Na úvod Petra E. Krňanská z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy představila stávající programy, které jsou zaměřeny na celoživotní vzdělávání a strategii nového rozdělení LLP (longlife learning programů) pro léta 2014-2020. Na její přednášku navázala Liudmila Mecajeva a Audrone Kisieliene z litevského Social Innovation Fund (SIF). Zástupkyně z organizace poskytující celoživotní vzdělávání přednesly koncepty pro diseminaci a využívání výsledků celoživotního vzdělávání a informovaly o existujících diseminačních platformách.

Další blok patřil knihovnickému přístupu k celoživotnímu vzdělávání. Zkušenosti s celoživotním vzděláváním zahraničním hostům semináře představila Lenka Hanzlíková z Městské knihovny v Praze, následovaly přednášky kolegyň z Lotyšské národní knihovny a ze Srbské městské knihovny.

Kostas Diamantis Balaskas Liudmila Mecajeva Lenka Hanzlíková
Zleva: moderátor semináře Kostas Diamantis Balaskas, zástupkyně SIF Liudmila Mecajeva a Lenka Hanzlíková z Městské knihovny v Praze

Poté byl prezentován model pro šíření výsledků celoživotního vzdělávání přes sítě knihoven a analýza potřeb, která modelu předcházela. Za NTK se uvedení modelu ujala Lenka Hvězdová. Analýzu potřeb, která byla realizována ve všech partnerských zemích, odprezentovala Marta Dziluma z Lotyšské národní knihovny. V odpoledním bloku proběhly dva workshopy, které umožnili účastníkům diskutovat představený model šíření výsledků LLP a společně navrhnout jeho změny a zlepšení.

Průběh odpoledního workshopu Průběh odpoledního workshopu Průběh odpoledního workshopu
Průběh odpoledního workshopu (práce ve skupinách)

O projektu Di-XL

Projekt Di-XL (Dissemination and exploitation via Libararies: for Success and Sustainability of LLP Results) byl zahájen v listopadu 2012 a bude ukončen v říjnu 2014. Projekt je zaměřen na vytvoření modelu pro šíření a využití výsledků programů celoživotního učení (CŽU) prostřednictvím knihoven. Cílem je vytvořit prostřednictvím modelu co nejefektivnější mechanismus a osáhnout tak na cílovou skupinu projektu, kam patří uživatelé a návštěvníci knihoven.

Na základě realizované analýzy potřeb a možností knihoven nyní probíhají práce na tvorbě samotného modelu pro efektivní šíření výsledků CŽV. Kromě modelu bude výstupem projektu publikace Knihovny – silný partner pro šíření a využívání výsledků programu celoživotního učení popisující model a příklady dobré praxe ze všech partnerských zemí, dále metodické materiály, informační prospekty a další workshopy.

Projektu se účastní knihovny a organizace aktivní v CŽV. Kromě NTK se na projektu podílí organizace poskytující celoživotní vzdělávání z Řecka (Action Synergy), Litvy (Social Innovation Fund), ČR (Sedukon) a dále Srbská městská knihovna (Belgrade City Library). Koordinátory projektu je organizace Baltic Bright z Lotyšska a Národní lotyšská knihovna. Projekt Di-XL (Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability) je podpořen Evropskou komisí, programem Education, Audiovisual and Culture.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HORNOVÁ, Magdalena. Projekt Di-XL a mezinárodní seminář o celoživotním vzdělávání. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 10 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-14143. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14143

automaticky generované reklamy
registration login password