Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prohlížeč z dílny Software602 ukládá soubory z jedné vody načisto

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Prohlížeč z dílny Software602 ukládá soubory z jedné vody načisto

0 comments
Rubrika: 
Když před lety tehdejší 602. organizace Svazarmu předvedla svého jmenovce-textový procesor, stěží si kdo pomyslel, že budoucí firma Software602 bude mít ambice proměnit se v tuzemského MicrosoftTMíčka. V nedávno na trh uvedeném balíku produktů 602proŠkoly (CD-ROM za 290 korun), které se mohou ve vzdělávací sféře instalovat pro nekomerční účely v neomezeném počtu licencí, najdeme i prohlížeč WWW602 Internet Klient verze 2.0. Program - pochopitelně v české lokalizaci - nabízí standardní sadu funkcí, na které jsme zvyklí u nejrozšířenějších browserů Netscape Navigator/Communicator a MS Explorer.

Zvláštní pozornost si zaslouží prvek, který jako samostatný software založený na stejném principu (WebWhacker či Grab-A-Site) umožňuje uložit na lokální disk (explicitně je nastaven adresář Mail602/Temp) nejen aktuální webovskou stránku, ale i další, na něž vedou v ní obsažené odkazy. Nemusíme se tak obtěžovat opakovat mnohokrát tutéž proceduru (Save), stačí pouze zvolit úroveň, která má být brána v potaz při vytváření kopie struktury soustavy dokumentů. Stejně je tak třeba ocenit možnost exportovat odkazy ze složky "Historie" (menu Zobrazit - Historii...).

Druhá miska vah ovšem zdaleka není prázdná. V řadě ikon v horní části okna však na místě obvyklých zástupců příkazů Back - Forward spočívá ikona "Doma", a tak při instinktivním kliknutí do levého rohu se vyvolá jiná operace, než kterou jsme očekávali. Při minimalizaci okna (v prostředí Windows 95/NT) se na liště v dolní části obrazovky nezobrazí zkratka stránky, která se právě stahuje. Navíc v případě, že se rozhodnete otevřít více oken najednou, najdete je až poté, co zmenšíte všechny aplikace, aby pracovní plocha byla prázdná.

Filip Vojtášek

P.S. Až dodatečně jsem zjistil, že tento tomuto prohlížeči nebylo dáno do vínku identifikovat tzv. virtuální servery - místo Ikara se tak po zadání jeho URL objeví titulní stránka Filozofické fakulty UK.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Prohlížeč z dílny Software602 ukládá soubory z jedné vody načisto. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 4 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-10053. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10053

automaticky generované reklamy
registration login password