Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Program ŠKOLA NARUBY

Napsal uživatel Mgr. Linda Skolková dne 9. Květen 2008 - 12:39.

Program ŠKOLA NARUBY organizuje Klub dětských knihoven regionální pobočky Svazu knihovníků a informačních pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Jejím smyslem je podpora dětského čtenářství a svým konceptem je zaměřena na čtení v rodině. Provedené čtenářské výzkumy doma i v zahraničí ukazují, že největší význam pro rozvoj dětského čtenářství má právě rodina.

Pravidelné předčítání dětem od nejútlejšího věku vede z rozvíjení jejich fantazie a rychlejšího rozvoji osobnosti, vlastní čtení pak k rozšiřování slovní zásoby a umění komunikace. Výsledky nejrůznějších čtenářských průzkumů doma i v zahraničí ukazují, že v rodinách, kde rodiče mají vlastní knihovnu, věnují se sebevzdělávání a vedou k tomu i své děti, mají děti ke knížce blíž než v rodinách, která tráví volný čas sledováním televize nebo videa. Vnímání informací vizuálně má trochu jiný dopad na rozvoj fantazie než vnímání sluchem.

Problematikou dětského čtenářství se zabývá řada odborníků. Např. na základě průzkumů prováděných v nedávné době na Slovensku s dětmi v mateřské škole byly porovnávány dvě skupiny dětí, z nichž jedna procházela po několik málo měsíců programem pravidelného čtení při odpoledním odpočinku, druhá pak běžným předškolním programem. Výsledky přinesly neočekávaný (nebo očekávaný?) závěr ve prospěch skupiny první, kdy u dětí byla patrná např. vyšší úroveň vyjadřování, vyšší míra přijetí etických a morálních hodnot získaných na základě přečtených textů klasických pohádek, vyšší míra soustředění.

Věhlasný český dětský psycholog prof. Zdeněk Matějíček zdůrazňuje, že dětem se má číst od nejútlejšího věku a není pravdou, že děti, které již umějí číst, to nepotřebují. Zvládnutí čtení a požitek, který četba přináší, jsou docela něco jiného. Vždyť zvládnout text je pro malého čtenáře něco neobyčejně těžkého, skládat písmenka ve slova a věty je pro něj tak těžké, že vnímat text je nad jeho síly. K dobrému zvládnutí textu tak, aby mohlo dítě smysl textu vnímat přednostně, se dopracuje v průměru okolo desíti let věku. Ale ani tehdy se nemá s předčítáním skončit. Vždyť při tomto rodinném rituálu probíhá krom přijímání informací ještě něco dalšího. Dítě si s rodičem vytváří intimní chvilku a bát se v tátově nebo mámině náručí je příjemné.

S knihou by dítě mělo přijít do styku velmi brzy. Už v době jednoho roku dítě vnímá a to je právě ta doba, kdy mohou rodiče své dítě s knihou poprvé seznámit. Dítěti ukazujeme obrázky, spojujeme se slovy, pomocí říkanek učíme tvořit věty, později pomocí kratičkých textů vnímat jejich obsah. Delší texty přicházejí na řadu později, kdy dítě dokáže lépe soustředit svou pozornost. Pravidelné každodenní čtení dětem před spaním je obrovským vkladem do budoucího života, na což dítě nikdy nezapomene.

Výchova ke čtenářství však přináleží nejen rodičům, ale i škole a knihovně. Veřejné knihovny nejsou dnes jen půjčovnou knih, jak se většina veřejnosti domnívá. Knihovny, které poskytují své služby bez rozdílu všem, plní řadu funkcí – poskytují zázemí pro celoživotní vzdělávání, jsou informačním prostředím v místě své působnosti, plní komunitní roli, učí čtenářské a informační gramotnosti, plní funkci relaxační. O tom, že lidé cestu do knihovny nacházejí, svědčí statistické výsledky, které ukazují, že ročně v průměru navštíví veřejnou knihovnu počet návštěvníků, který se rovná trojnásobku počtu obyvatel v obci.

Výchova ke čtenářské gramotnosti je jednou z priorit, kterou se zabývají dětská oddělení veřejných knihoven. Pořádají každoročně řadu celostátních akcí pro děti, např. Noc s Andersenem, Kde končí svět, Pasování prvňáčků, stovky lokálních akcí probíhají ročně ve veřejných knihovnách po celé republice.

Jeden nejnovějších programů je nazván ŠKOLA NARUBY a podporuje čtenářství v rodině. Spočívá v tom, že rodiče čtou svým dětem před spaním a děti je za to známkují. Pro tento účel vznikl DENÍČEK PRO DĚTI A RODIČE, který vydal Klub dětských knihoven SKIP severní Moravy, je vlastně jakousi žákovskou knížkou, kam děti každý den zapisují, co jim rodiče čtou a také je známkují. Je zde místo pro vlastní ilustrace a také prostor pro poznámky a pochvaly. V knihovně se pak konají setkání s dětmi a rodiči, besedy a autory dětských knížek, knihovnice vybírají rodičům vhodné texty pro předčítání. Programem Škola naruby se knihovny připojují ke čtenářské kampani CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, která je zaměřena na podporu dětského čtenářství v rodině. Společnost Celé Česko čte dětem o.p.s. poskytla pro tuto akci námět svého plakátu a logo kampaně, které jsou použity v Deníčku pro děti a rodiče.

Program ŠKOLA NARUBY probíhá prozatím v 52 knihovnách nejen Moravskoslezského a Olomouckého kraje, ale i v další knihovnách v republice a věříme, že se přidají další. Zájem o ni projevili také učitelé základních škol, kteří považují tuto formu vedení dětí k četbě za zajímavou a originální a také se do tohoto programu zapojují.

Ukázkový čtenářský deníček Škola naruby zasíláme poštou.

Zdroj: Tisková zpráva Městské knihovny Český Těšín, 6. 5. 2008

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
registration login password