Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Problematika elektronických periodik na Internetu

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Problematika elektronických periodik na Internetu

0 comments
petra.jpg Osud - a snad také stopy, které Ikaros v oboru zanechal - nás postavily do nezvyklé role. Referát šéfredaktorky Petry Jedličkové v zaplněném Planetáriu na 4. ročníku konference Infomédia o elektronickém publikování obecně a zkušenostech s vydáváním našeho časopisu pro nás znamenal bezesporu vyvrcholení naší dosavadní činnosti. Toto téma považujeme v souvislosti s Internetem za navýsost aktuální, a proto se táhne jako červená nit vpodstatě všemi čísly Ikara, která vyšla.

Díky organizačnímu výboru jsme měli poprvé možnost prezentace před o odbornou veřejností na akci, jejíž prestiž přesahuje hranice České republiky, což nás posílilo, a doufáme, že stálé a příležitostné čtenáře, (registrujeme až osm set přístupů týdně na titulní stránku), jsme přesvědčili, že jsme se již zbavili tápání a spontánnosti, které vedly naše první kroky, a že studentská aktivita nemusí začínat a končit u seminární práce.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Problematika elektronických periodik na Internetu. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 6 [cit. 2022-11-29]. urn:nbn:cz:ik-10218. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10218

automaticky generované reklamy
registration login password