Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Přivítání v novém roce

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Přivítání v novém roce

1 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři,

vítejte v novém roce 2011! Věřím, že to bude rok mimořádný – už jen z toho důvodu, že časopis Ikaros v tomto roce vstupuje již do svého 15. ročníku! Ale ještě než půjdeme toto významné výročí oslavit se svými blízkými, pojďme se alespoň v rychlosti podívat do obsahu lednového čísla.

Vzhledem k rychlému rozvoji elektronického publikování bych vám na prvním místě doporučil článek Antonína Jeřábka o přidělování čísel ISBN online publikacím, kde naleznete shrnutí celé problematiky včetně praktických pokynů. Zájemce o nové knihovní služby zase jistě potěší další článek, ve kterém nám pracovníci Střediska technických informací Přírodovědecké fakulty UK představí nový orientační systém v knihovnách PřF UK, který uživatelům dokáže zobrazit, kde se kniha fyzicky nachází.

Jako obvykle pro vás máme také řadu zpráv a reportáží – konkrétně zprávu ze semináře o měření výkonu knihoven, článek pojednávající o Open Access Week 2010 v České republice, zprávu ze semináře věnovanému zpřístupňování šedé literatury, reportáž z evropského setkání knihovnických konsorcií ICOLC či článek zaměřený na nedávné spuštění projektu PirateLeaks.

Kromě stručného představení obsahu je mojí milou povinností také vyhlásit vítěze naší pravidelné silvestrovské soutěže. Letos jsme si pro vás připravili přímo lingvistickou detektivku, při které jste měli za úkol prozkoumat dvanáct ukázek ze zahraničních překladů známé knihy Malý princ a následně přiřadit tyto ukázky k seznamu dvanácti jazyků.

Ačkoliv nám úkol nepřipadal úplně jednoduchý, respondenti vzali naši soutěž doslova útokem. Do uzávěrky soutěže (tj. do konce roku 2010) se nám sešlo více než šedesát odpovědí a všechny byly navíc správně! Vylosovanou výherkyní je Alena Cepáková z Vodňan, která tímto získává blahopřání celé redakce, pět minut slávy a v neposlední řadě knihu Slova jako hvězdy od autora Malého prince, Antoina de Saint-Exupéryho.

Výherkyni ještě jednou gratulujeme a vám všem ostatním alespoň popřeji, ať se vám v novém roce 2011 daří a ať je vám ve společnosti Ikara příjemně.

Jan Rylich & redakce

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Přivítání v novém roce. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 1 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-13590. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13590

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Vysoká účast v soutěži je překvapivá a alespoň nepřišla nazmar námaha spojená s její přípravou.
Je otázkou, zda a jak se na tom projevil fakt, že odpovědi byly 26. 12. večer několik hodin zveřejněny jako komentář pod článkem :-)
Ivo Brožek

registration login password