Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Primo Central - Vesmír odborných článků na dosah (Martin Vojnar)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Primo Central - Vesmír odborných článků na dosah (Martin Vojnar)

0 comments
Autoři: 

Martin Vojnar

Martin Vojnar z firmy MULTIDATA Praha s.r.o. si připravil příspěvek nazvaný "Primo Central". V úvodu položil otázky, zda knihovny pečují o své uživatele stejně jako o své sbírky a zda pečují o elektronický, popř. digitalizovaný obsah stejnou či odpovídající mírou jako o obsah tištěný. M. Vojnar se dotkl i pozice uživatele, který hledá odpovědi a konkrétní obsah, ne metadata. Uživatelé pracují stylem užívaným ve vyhledávači Google. Řešení těchto problémů nabízí firma Ex Libris jako dodavatel nástrojů pro knihovny. Společnost vytvořila nástroj Primo, který je orientován na uživatele. Nyní je dostupná již jeho třetí verze. Pro poskytování služeb uživatelům na míru lze využít zejména nástroje bX a Primo Central. Tato platforma je oddělená od vnitřního fungování knihovny. Lze ji označit i jako službu pro objevování (discovery). Zjednodušeně lze nástroj Primo pokládat za knihovní "Google". Je určen pro snadnou každodenní práci uživatele v jednom rozhraní. Aktuálně je Primo používáno přibližně 270 institucemi v 29 zemích, zejména v Evropě a Severní Americe. Primo vytváří lokální rejstřík z dostupných zdrojů a zároveň využívá externí specializované rejstříky. Komunikuje s knihovním systémem, zpřístupňuje např. čtenářské konto. Díky Primu roste v knihovnách využívanost zdrojů, uživatelé se systémem pracují častěji; čas, který v systému tráví, se ale zkracuje, což znamená, že to, co hledají, nacházejí rychleji. Přednášející se dále věnoval verzi 3 Prima, která je k dispozici od dubna 2010. Na červenec je pak plánováno uvolnění platformy Primo Central. Je využívána spolupráce s komunitou uživatelů. Primo nabízí také podporu konsorcií. Knihovnám je nabízena možnost bezplatného vyzkoušení Prima - vyhledávání nad daty dané knihovny. M. Vojnar se v závěru příspěvku zaměřil na Primo Central - nabízí cca 200 milionů záznamů, do konce roku je očekáváno zařazení celkem cca 500 milionů záznamů. Je využívána smluvní spolupráce s partnery (těch je přibližně 100). Ex Libris nabízí první rok využívání této služby zdarma. Podobný typ služby nabízejí i další poskytovatelé, např. OCLC či Serials Solutions. Přednášející upozornil také na doporučující službu bX.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Primo Central - Vesmír odborných článků na dosah (Martin Vojnar). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-13439. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13439

automaticky generované reklamy