Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prezentace posterů (různí autoři)

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Prezentace posterů (různí autoři)

0 comments
Autoři: 

Alena Brůžková ve spolupráci s Jitkou Hladkou a Andreou Kučerovou (Národní technická knihovna, Praha) připravila poster nazvaný Oborová brána TECH – jednotný přístup k EIZ nejen pro techniky. Tato oborová brána vznikla v návaznosti na další oborové brány. Ostrý provoz byl zahájen v září 2008. Funguje na stejných principech jako oborové brány, jsou využity vyhledávač Metalib a technologie SFX. A. Brůžková také upozornila na průzkum uživatelů této brány, jehož výsledky jsou k dispozici na webu brány.

Poster Evy Dohnálkové (Česká zemědělská univerzita v Praze), který byl připraven ve spolupráci s Hanou Landovou (Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum / Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví), nesl název Infogram: nová platforma pro podporu informačního vzdělávání. Infogram je portál, který vznikl ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze a Západočeské univerzity v Plzni. Hlavním cílem bylo vytvořit platformu pro sdílení zkušeností v oblasti informačního vzdělávání (nejen) na vysokých školách. Portál Infogram je rozčleněn na sekce Pro studenty, Pro vyučující a Plagiátorství. E. Dohnálková upozornila také na seminář, který se v prostorách VŠE uskuteční 18. června 2009.

Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX - to byl název posteru Ondřeje Fabiána, který zpracoval ve spolupráci s Lukášem Budínským (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně). Pro využití technologie SFX se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně rozhodli z důvodu rostoucího počtu elektronických informačních zdrojů a také rozrůstání univerzity (vznik nových fakult). Uživatelé ze služeb SFX nejvíce oceňují propojení na plný text. Bylo vylepšeno např. automatické přebírání metadat do formuláře pro MVS a návrhu na zakoupení titulu, bylo přidáno automatické vytvoření citace.

Stela Filipi-Matutinovićová (Bělehradská univerzita - Univerzitní knihovna Svetozara Markoviće, Srbsko) ve spolupráci s Aleksandrou Popovićovou ze stejné instituce prezentovala poster nazvaný Hodnocení vědy s využitím citačních rejstříků v Srbsku. V Srbsku byl počet citací neoficiálním kritériem pro hodnocení vědeckého výkonu, od roku 2001 to je již kritérium oficiální. Od roku 2008 by se měly citace sbírat z citačních rejstříků ISI a ze Srbského citačního rejstříku. Od roku 2009 jsou brány v úvahu i citace ze Scopusu. Tlak na publikování v impaktovaných časopisech přinesl výsledek – došlo ke zvýšení počtu článků srbských vědců publikovaných v těchto časopisech. Přednášející také naznačila obsah dalšího příspěvku A. Popovićové.

Zuzana Halienová (nyní Prachárová; Slovenská národná knižnica, Martin) vystoupila s prezentací posteru Napĺňanie projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“. Stručně prezentovala cíle projektu a konstatovala, že v rámci projektu došlo k modernizaci zapojených knihoven a k vytvoření informačně-vědeckých center (IVC). IVC se zaměřují na uživatele – orientují se na školení; jádrem je osobní návštěva uživatele v IVC, ale je umožněna i elektronická komunikace.

Jitka Hradilová (Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví) ve spolupráci s Patrickem Overym (Univerzita v Exeteru, Velká Británie) prezentovala poster Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie: příručka pro knihovníky a informační pracovníky. V prezentaci stručně charakterizovala Evropskou informační asociaci, která vydává publikace v řadách Starting point, How to, Profile a European information. Průvodce, který byl vydán v řadě European information, byl vydán v roce 2005, český překlad byl proto aktualizován a byl publikován v časopise Knihovnaplus (resp. zveřejněna byla jeho první část, druhá část by se měla objevit do konce letošního roku).

Tuomas Talvensaari (University of Tampere, Finsko) si ve spolupráci s Arim Pirkolou (tamt.) připravil poster nazvaný Automatizované ukládaní webových stránek v závislosti na různém výchozím URL. Představil zaměřené roboty (tzv. focused crawlers), které pracují pouze s výběrem webových stránek, a prezentoval výsledky výzkumu provedeného v oblasti genetiky a genomiky.

(text konferenčních příspěvků)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Prezentace posterů (různí autoři). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-09-23]. urn:nbn:cz:ik-13150. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13150

automaticky generované reklamy
registration login password