Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Přehled literárních cen a jejich laureátů na internetu

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Přehled literárních cen a jejich laureátů na internetu

0 comments
Anglicky
English abstract: 
<p>The database of literary prizes offers a list of prizes in literature awarded in the Czech Republic, their characteristics, laureates and members of jury. A simple searching tool enables users to search by the surname of a writer or by the title of a prize. The database created in the Institute of Czech Literature has been freely available on the Internet since last year. </p>
Autoři: 

Víte, kolik je u nás udělováno literárních cen? Pravděpodobně se to dá těžko spočítat, ale určitým vodítkem může být databáze zpracovávaná v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Jmenuje se Literární ceny a od loňského roku je volně přístupná na internetu.

O informačních zdrojích Ústavu pro českou literaturu se v Ikarovi psalo již dvakrát – v prvním případě to bylo o databázi české literární bibliografie a podruhé o České elektronické knihovně. Databáze literárních cen je oproti těmto dvěma dlouhodobě a týmově řešeným projektům spíše skromná aplikace, avšak v době, kdy se oceňováním literárních děl a jejich autorů vskutku nešetří, to může být užitečná pomůcka. Nabízí přehled cen aktuálně udělovaných v České republice i s jejich stručnou charakteristikou, takže každý, kdo by se rozhodl přijít s nějakou novou literární cenou, by se zde mohl nejprve přesvědčit, zda je jeho nápad skutečně originální. Seznam všech cen zaznamenaných v databázi lze zobrazit kliknutím na volbě „v cenách“, aniž se do pole Vyhledávání zadá upřesňující údaj.

Vážnějšího zájemce o práci s databází však bude zajímat spíše přehled laureátů té či oné ceny či naopak konkrétní osoba a její úspěšnost na poli české literatury vyjádřená počtem ocenění. V prvním případě zapíšeme do pole Vyhledávání název nebo část názvu ceny a klikneme na volbě „v cenách“, v druhém případě zadáme příjmení autora a vyhledáváme „ve jménech osob“. Tak například po vyhledání jména Michala Viewegha zjistíme, že tento oblíbenec českých čtenářů má v literárněvědné databázi zaznamenána dvě ocenění – Cenu Jiřího Ortena (1993) a cenu Magnesia Litera v kategorii Cena čtenářů (2005). Současně se dovíme, že v prvním případě byl oceněn za román Báječná léta pod psa, v druhém za prózu Vybíjená. Jako další informace je uvedena případná účast v porotách, což u M. Viewegha bylo v soutěži Hořovice Václava Hraběte (1996) a při udělování Ceny Jiřího Ortena (1997).

Základní jednotkou databáze (trochu se zdráhám hovořit o záznamech, neboť je mi známo, že databáze vznikala původně jako řada dílčích, různě propojených tabulek v prostředí MS Access) je souhrn údajů k literární ceně – název, charakteristika, historie, odkazy na literaturu či jiné zdroje, přehled laureátů v jednotlivých ročnících a podle kategorií, přehled porotců. Tyto údaje jsou dostupné pomocí jednoduchého vyhledávacího aparátu – buď po zadání příjmení osoby nebo názvu ceny. Možné je také zobrazit přehled všech cen a osob. S postupným rozvojem databáze, tedy její obsahové stránky, bude zřejmě nutné rozšířit a zdokonalit i vyhledávací nástroje, které teď působí skutečně minimalisticky. Nejsem si například jist, zda každého hned napadne, že pole pro zadání hledaného údaje je právě tam, kde se nachází nápis „Vyhledávání“...

Ale posuďte sami, zda a jak může být tento informační zdroj užitečný. Může se hodit třeba při psaní recenze nebo medailonu některého spisovatele. Anebo, jak bylo řečeno výše, až budete uvažovat, v jaké kategorii se ještě českým autorům nedostává náležité pozornosti. Nahlédněte, a zjistíte, že současná nabídka ocenění je již opravdu široká. A to řada zjištěných cen čeká ještě na zpracování a další zůstaly nepochybně utajeny. Pokud o takových víte, jsem přesvědčen, že informací o nich potěšíte zpracovatele databáze v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MIKA, Jiří. Přehled literárních cen a jejich laureátů na internetu. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5 [cit. 2024-05-18]. urn:nbn:cz:ik-12472. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12472

automaticky generované reklamy
registration login password