Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Praktické využití bibliometrie na Vídeňské univerzitě (Christian Gumpenberger)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Praktické využití bibliometrie na Vídeňské univerzitě (Christian Gumpenberger)

0 comments
Autoři: 

Christian Gumpenberger

Tým autorů z Vídeňské univerzity ve složení Christian Gumpenberger (přednášející), Wolfgang Mayer a Juan Gorraiz představil výsledky pracovní skupiny, která se začala profesionálně zabývat bibliometrií v roce 2006. Od 2008 funguje bibliometrické oddělení jako služba knihovny, která tak přijala novou roli. Poskytuje konzultace pracovníkům i vedení fakult a univerzity, sbírá a zpracovává bibliometrická (meta)data, provádí běžné i náročnější bibliometrické analýzy a specifické expertizy. Oddělení se také podílí na univerzitní strategii. Přednášející shrnul přínosy a úskalí bibliometrie při jeho využívání institucemi. Bibliometrické oddělení iniciuje různá partnerství a rozvíjí národní a mezinárodní spolupráci. Vídeňská univerzita také spoluorganizuje European Summer Schools for Scientometrics (ESSS). Letos se bude konat v Berlíně a v roce 2011 ve Vídni s tím, že o akci je mimořádný zájem, který převyšuje kapacity.

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Praktické využití bibliometrie na Vídeňské univerzitě (Christian Gumpenberger). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2023-01-29]. urn:nbn:cz:ik-13472. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13472

automaticky generované reklamy