Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pragensia v knihovně a ve škole (Spolupráce MKP a Přírodní školy) (Eva Měřínská)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Pragensia v knihovně a ve škole (Spolupráce MKP a Přírodní školy) (Eva Měřínská)

0 comments
Autoři: 

Eva Měřínská

Pragensia pro 21. století je subprojekt projektu HISPRA, který je dotován z Norských fondů a který probíhá v letech 2007-2010 v Městské knihovně v Praze. Cílem projektu HISPRA je vybudování dlohodobě provozovaného digitálního pracoviště v MKP, záchrana vzácných pragensijních dokumentů, jejich zpřístupnění v digitální knihovně a následná propagace. Náklady celého projektu jsou 504 440 eur (z toho dotace je 80 %). Mezi výstupy bude patřit plakát, vícejazyčná publikace pro odbornou veřejnost, konference (seminář), propagační CD cílené na mládež a webové stránky na adrese www.prahavknihovne.cz. Web bude spuštěn v červenci 2009 a vyhledávání bude možné i prostřednictvím Google Maps.

V pilotní fázi projektu Pragensia pro 21. století spolupracovala MKP s Přírodní školou, o. p. s. Studenti tercie se účinně zapojili do projektu: navštívili MKP, včetně digitalizačního oddělení, kde pomáhali skenovat, a moc je to bavilo. Zároveň se od knihovníků dozvěděli, jak se má citovat a jak lépe vyhledávat informace. Studenti spolu s učiteli poskytli knihovně zpětnou vazbu, která se týkala práce se sbírkou 1200 zdigitalizovaných dokumentů v softwaru Kramerius. S vyhledáváním v Krameriovi studenti moc spokojeni nebyli a navíc postrádali více obrázků, učitelům zase chyběly plné texty. Vznikly také seminární práce, např. na porovnání míst pražských nádraží. Eva Měřínská pustila krátký filmový dokument o průběhu projektu. Studenti i jejich učitelé hodnotili projekt pozitivně a shodli se na tom, že šlo o přínosné zpestření výuky. MKP je připravena tento výukový program nabídnout dalším pražským školám. Knihovna přemýšlí o dalším umístění dokumentů (katalog, Kramerius Plus, samostatný web?) a intenzivnějším zapojení uživatelů do projektu, např. do výběru dokumentů, které se budou digitalizovat, nebo přímo do jejich skenování apod.

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Pragensia v knihovně a ve škole (Spolupráce MKP a Přírodní školy) (Eva Měřínská). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2022-07-06]. urn:nbn:cz:ik-13165. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13165

automaticky generované reklamy