Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Práce Krajské knihovny Karlovy Vary s neslyšícími

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Práce Krajské knihovny Karlovy Vary s neslyšícími

0 comments

Spolupráce Krajské knihovny Karlovy Vary s neslyšícími začala v roce 2004, kdy knihovnu oslovil zástupce o.s. Planeta neslyšících Miroslav Plachý spolu s tlumočníkem do českého znakového jazyka Karlem Redlichem se žádostí, zda by bylo možné rozvíjet v krajské knihovně aktivity směrem k neslyšícím tak, aby byla podpořena jejich integrace do většinové společnosti.

Nejdříve byly neslyšícím nabídnuty exkurze po knihovně tlumočené do českého znakového jazyka, které představili všechny služby knihovny a upozornili jmenovitě na ty, které jsou vhodné pro neslyšící. Následovaly první kurzy českého znakového jazyka, do kterých se přihlašovali i sami knihovníci, aby mohli svým novým uživatelům účinně pomáhat při orientaci v knihovně a v jejím knihovním fondu. Kurzy českého znakového jazyka jsou v Karlovarském kraji nabízeny právě jen v krajské knihovně, kde se vyučují již 6. rokem pod vedením rodilého neslyšícího Miroslava Plachého. O kurzy pro začátečníky i pokročilé je stále veliký zájem.

Tlumočnice Monika Boháčková hovoří k Miroslavu Plachému

Tlumočnice Monika Boháčková hovoří k Miroslavu Plachému (vpravo)

Knihovna od počátku této spolupráce stále buduje speciální fond vhodný právě pro neslyšící – komiksy, filmy s titulky, motivační filmy, výuková DVD, periodika s tematikou neslyšících. Zájemci mohou v krajské knihovně také najít speciální fond o problematice neslyšících zaměřený na to, jak komunikovat s neslyšícími,  na život neslyšících, péči o neslyšící děti, slovníky ČZJ atd.

Díky různým dotacím a grantům nabízí knihovna pravidelně několikrát ročně také přednášky pro veřejnost na různá témata tlumočené do českého znakového jazyka. U některých byl použit také simultánní přepis mluvené řeči na promítací plátno. Tímto způsobem se neslyšící mohli zúčastnit přednášek o historii a současnosti našeho města i regionu, různých cestopisných a přírodovědných přednášek, přednášek o astronomii nebo nově také přednášek z projektu podporovaného NFOH (Nadační fond obětem holocaustu) „Poznání jako nejlepší prevence proti nežádoucím jevům ve společnosti“. V letech 2007 – 2010 proběhlo 24 takových přednášek, na letošní rok je jich naplánováno 5.

Přednáška pro veřejnost o obnově zámku v Chýších

Přednáška pro veřejnost o obnově zámku v Chýších

Rekapitulace akcí:
(v závorce je vždy uveden zdroj, díky jemuž mohla být akce realizována)

Pravidelné přednášky pro veřejnost tlumočené do českého znakového jazyka:
2007 – 5x (Lesy ČR, s.p.)
2008 – 5x (Nadační fond J and T)
2009 – 5x (Ministerstvo kultury ČR)
2009 – 4 x (Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci)
2010 – 5x (Ministerstvo kultury ČR)
2011 – 5x (Ministerstvo kultury ČR)

Celkem 3 exkurze v knihovně pro neslyšící:
konkrétně v letech 2005, 2007 a 2009

Celkem 4 kurzy pro neslyšící:
2009 – PC kurz 20 hodin (Konto Bariéry)
2009 – Kurz trénování paměti (Ministerstvo kultury ČR)
2010 – PC kurz 20 hodin (Konto Bariéry)
2011 – PC kurz 20 hodin (Konto Bariéry)

+ cca dvě desítky kurzů českého znakového jazyka pro veřejnost:
Jeden v roce 2005, jeden speciálně pro knihovníky v roce 2006, a další v roce 2007. V roce 2008 se již konaly čtyři, v roce 2009 jich bylo šest a v roce 2010 proběhly opět čtyři. Na letošní rok jsou v plánu další čtyři takové kurzy.

Knihovně se podařilo navázat aktivní spolupráci s Kontem BARIÉRY, které podporuje vzdělávací aktivity pro handicapované. Díky jejich štědré podpoře, mohly být v  knihovně realizovány již 3 kurzy práce na počítači tlumočené do českého znakového jazyka.
Nedílnou součástí nabídky Krajské knihovny Karlovy Vary neslyšícím jsou i speciální stránky na webu knihovny.

Webové stránky pro neslyšící

Webové stránky pro neslyšící

V roce 2009 byl v Krajské knihovně Karlovy Vary natáčen také jeden díl pořadu Televizní klub neslyšících, který byl zaměřen na spolupráci knihovny s o. s. Planeta neslyšících.

Natáčení Televizního klubu neslyšících v KKKV Natáčení Televizního klubu neslyšících v KKKV

Natáčení Televizního klubu neslyšících v KKKV

Za svou práci s handicapovanými uživateli získala Krajská knihovna Karlovy Vary také několik ocenění:

  • 2009 – JODI AWARDS – Mezinárodní soutěž, která oceňuje nejlepší počiny na poli zpřístupňování kultury handicapovaným prostřednictvím digitálních technologií. Krajská knihovna Karlovy Vary obdržela prestižní ocenění v kategorii - Digitální přístup on-line.
    (viz tisková zpráva)
  • 2011 – MOSTY 2010 – Tuto cenu vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, aby ocenila akt, projekt či osobnost, jež významným způsobem zlepšuje postavení osob se zdravotním postižením v ČR. Krajská knihovna Karlovy Vary zvítězila v kategorii Instituce veřejné správy.
    (viz tisková zpráva)

Předávání ceny Mosty 2010 Skupinové foto s první dámou Livií Klausovou Detail získané ceny Mosty 2010

Předávání ceny Mosty 2010, skupinové foto s první dámou Livií Klausovou, detail získané ceny

Poznámka:
Kromě neslyšících se Krajská knihovna Karlovy Vary zaměřuje i na další tzv. "znevýhodněné skupiny". Celá budova je kupříkladu bezbariérová a přizpůsobena tomu, aby služby mohli bez problémů využívat i zdravotně handicapovaní uživatelé. Kromě bezbariérových vstupů je k dispozici je výtah, bezbariérové sociální zařízení, a budova je opatřena také navigačním majákem pro nevidomé, který příchozí navádí hlasem a popisuje trasu (nutno použít ovladač, který většinou nevidomí mají k dispozici). Také venkovní schodiště k hlavnímu vchodu je pro lepší orientaci slabozrakých vizuálně označeno žlutočernými pruhy na prvním a posledním schodu. V těsné blízkosti oddělení pro děti je navíc pro matky s malými dětmi připravený koutek opatřený přebalovacím pultem. V minulém roce vybudoval Karlovarský kraj s krajskou knihovnou za finančního přispění Nadace ČEZ v těsném sousedství  knihovny také dětské hřiště, které hojně využívají právě její návštěvníci se svými dětmi.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NĚMCOVÁ, Michaela. Práce Krajské knihovny Karlovy Vary s neslyšícími. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 4 [cit. 2024-02-27]. urn:nbn:cz:ik-13624. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13624

automaticky generované reklamy
registration login password