Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PQNext: Nová verze vyhledávacího prostředí služby ProQuest 5000

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

PQNext: Nová verze vyhledávacího prostředí služby ProQuest 5000

0 comments

Pokud patříte mezi pravidelné uživatele služby ProQuest 5000, jistě jste v závěru července zaznamenali změny spojené s uvedením nové verze vyhledávacího prostředí PQNext.

Co tedy konečným uživatelům novinky v ProQuestu přináší? Na následujících řádcích bychom vás rádi ve stručnosti seznámili alespoň s některými z nových funkcí v PQNext.

Výběr databází byl zpřehledněn tak, aby uživatelům podával co nejúplnější informace o jednotlivých databázích, včetně možnosti zobrazení embarg a seznamů časopisů.

Velkou změnu zaznamenaly vyhledávací nástroje. Služby vedeného vyhledávání (Guided Search) a vyhledávání v přirozeném jazyce (Natural Language Search) byly nahrazeny vylepšením funkcí v režimech základního (Basic) a pokročilého (Advanced) vyhledávání.

Mezi novinky patří mj. možnost vyhledávání v celém časovém pásmu nebo podle nastavení definovaných uživatelem a nabídka dalších funkcí umožňujících zpřesnění vašich rešeršních dotazů (More Search Options). Tvorbu rešeršních dotazů můžete nyní obohatit využitím nabídek Search Tips a Browse Topics. Součástí služby Browse Topic je zároveň tezaurus s možností přímého vyhledávání. Stejně jako u předchozí verze je možné nalezené termíny přidat do Vašeho rešeršního dotazu jednoduchým kliknutím na tlačítko Add to Search.

Na základě přání uživatelů byly zaměněny symboly "?" a "*" pro zkracování slov a náhradu znaků tak, aby odpovídaly standardům většiny ostatních elektronických databází.

Výsledky hledání je nyní možné řadit podle aktuálnosti nebo podle relevance. Další novinkou je i členění výsledků podle typu publikaci, ze které dané záznamy pocházejí (magazines, scholarly journals, trade publications, newspaper a reports). Nová je rovněž i forma zobrazení výsledků, která byla zjednodušena a zpřehledněna.

Vítanou změnou je podpora technologie OpenURL, která usnadní odkazování jak na další elektronické zdroje vlastněné vaší knihovnou, tak i odkazování z bibliografických databází na plné texty dostupné v rámci ProQuestu. Libovolný odkaz na vybraný článek nebo celý časopis je nyní možné uložit přímo bez nutnosti používat službu SiteBuilder. Ta tak pozbývá svůj význam a v PQNext se proto již nevyskytuje (odkazy, které jste s pomocí SiteBuilderu vytvořili, však zůstávají i nadále funkční).

Pokud byste chtěli získat seznam dostupných titulů bez duplicit, můžete využít nové nabídky v rámci doplňkové služby ProQuest Local Administrator (ProQuest LAD).

Podrobné informace o novinkách v PQNext naleznete na oficiálních a školicích stránkách vydavatelství ProQuest Information & Learning. Přímý přístup pro členy konsorcia národní licence ProQuest 5000 & PCI Web je možný na adrese http://www.proquest.com/pqdauto.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SVOBODA, Michael. PQNext: Nová verze vyhledávacího prostředí služby ProQuest 5000. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 8 [cit. 2024-02-23]. urn:nbn:cz:ik-11394. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11394

automaticky generované reklamy
registration login password