Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pozvánka na výstavu Polární rok : Arktida-Vysoké Sudety-Antarktida

Napsal uživatel Mgr. Linda Skolková dne 18. Listopad 2007 - 13:31.

Dne 1. 11. 2007 byla na Albertově za účasti významných polárních osobností slavnostně zahájena výstava „Polární rok : Arktida-Vysoké Sudety - Antarktida“, jejímiž pořadateli jsou Geografická knihovna PřF UK s Krkonošským muzeem při Správě KRNAP, Vrchlabí a s Českou geologickou službou. Na vernisáži promluvili mimo jiné doc. Josef Sekyra, první Čech, jež stanul na jižním pólu, a předseda polární sekce České geografické společnosti RNDr. Michal Janouch. O tradici polárních výzkumů na PřF UK promluvil prof. Jan Jeník a proděkan doc. Vít Vilímek.

Již v roce 2005 Světová meteorologická organizace rozhodla, že tématem roku 2007 bude Polární meteorologie: pochopení globálních vlivů. Podpořila tím Mezinárodní polární rok (International Polar Year, IPY) 2007–2008, který probíhá pod záštitou této organizace a Mezinárodní rady pro vědu. Mezinárodní polární rok se koná po čtvrté (první byl v letech 1882 až 1883, druhý v letech 1932 až 1933 a třetí v letech 1957 až 1958), poprvé však probíhá v kontextu klimatických změn. Stejně jako před 50 lety představuje výzkumné akce ohromného rozsahu. Zúčastní se jich přes 5000 vědců ze 63 zemí. Společným cílem jejich projektů je posunout dál znalosti ve stále nejméně probádaných oblastech Země - v Arktidě a Antarktidě. Hlubší poznání a pochopení zákonitostí a propojení tak složitých systémů je nad síly kteréhokoliv jednotlivého státu.

Přípravami se zabývali i čeští odborníci. Nejde však jen o získávání vědeckých poznatků. Je to poprvé, kdy je zde zřetelná snaha přiblížit realitu polárních krajů široké veřejnosti a získat novou generaci výzkumníků. K tomuto cíli směřuje i výstava Geografické knihovny PřF UK. Představuje nejdrsnější podmínky polárních oblastí. Podává chronologické přehledy o pronikání do obou polárních oblastí, jejich poznávání a české účasti. Široké veřejnosti bude představena i nová česká polární stanice na ostrově Jamese Rosse. Celá výstava je provázena originálními fotografiemi Daniela Nývlta, geologa, který letos pobýval na naší Mendelově polární stanici. Expozice se dotýká také aktuálních otázek spojených s bojem o vlastnictví pólů, které kulminovaly letos v létě.

Bude přiblížena dlouholetá mezigenerační tradice výzkumů polárních krajů na PřF UK : Zukriegel, Švambera, Hadač, Kunský, Kostka, Praus, Jeník, Komárková nebo Sekyra, ad. Pro návštěvníky bude možná překvapivé zjištění, že podmínky tundry a polárních oblastí je možno zkoumat i v českých horách. Proto jsme také zvolili do podnázvu výstavy termín Vysoké Sudety (Krkonoše, Hrubý Jeseník, Kralický Sněžník): na podobu jejich vrcholových částí s tundrovými zónami bylo poprvé upozorněno zhruba před 100 lety. Od té doby se řada našich odborníků různých profesí - z nichž mnozí působili a působí na UK nebo jsou jejími absolventy (geomorfologové, geobotanici, lichenologové, bryologové, klimatologové, palynologové zoologové a další ) – zabývají jejich detailnějším studiem. V současné době tým fyzických geografů z PřF UK (Engel, Treml, Křížek) zkoumá glaciální a periglaciální tvary reliéfu České republiky. Studium těchto jevů umožňuje rekonstruovat vzhled a vývoj naší krajiny od dob ledových po současnost. Přispívá rovněž k získání paleoklimatických dat, které se využívají při zkoumání nyní tolik aktuálních změn klimatu.

Výstava chce nejen přispět k popularizace akce Mezinárodní polární rok, ale chce poukázat na řetězce globálních souvislostí, na fakt, že tání ledovců, klimatické změny a vše, co se děje v polárních krajích, je důležité z mnoha hledisek i pro Česko. A naopak i z historického vývoje české krajiny můžeme analogicky odvozovat a prognózovat další procesy.

Výstavu na webových stránkách knihovny doprovází on-line prezentace unikátních historických reprodukcí z archivních sbírek Geografické knihovny PřF UK, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Jde pravděpodobně o největší současnou dokumentační veřejně přístupnou českou polární sbírku čítající 295 map, grafik a fotografií digitalizovaných z 25 knih. Nejstarší pochází z roku 1774. Chceme tím mimo jiné doložit staletou snahu lidstva o dobytí točen a odkrytí jejich tajemství. Polární problematika se tak prostřednictvím internetové sítě může dostat daleko za hranice Prahy.

Výstava je rovněž příspěvkem k mezinárodnímu roku planety Země (2007-2009).

Mezinárodní polární rok, 2007-2008

Mezinárodní polární rok, 2007-2008

 Edmund Hillary: Napříč Antarktidou, 1960

Edmund Hillary: Napříč Antarktidou, 1960

Výstava je umístěna v předsálí Geografické knihovny PřF UK (Albertov 6, Praha 2, 128 43, 2. patro) a je možné ji navštívit od 2. 11. 2007 do 18. 1. 2008 (otevírací doba: pondělí – pátek 9:00 – 17:00). Vstup volný.

Podrobné informace o výstavě mohou poskytnout Mgr. Eva Novotná, autorka výstavy (e-mail novotn48@natur.cuni.cz, telefon 221 951 355) a Alena Ječmínková (tiskové oddělení PřF UK, vnejsi@natur.cuni.cz).

Zdroj: Tisková zpráva vydaná u příležitosti zahájení výstavy

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
registration login password