Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pozvánka na odborný seminář Tezaurus ’98

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Pozvánka na odborný seminář Tezaurus ’98

0 comments
Autoři: 
Tezaurus je „slovník řízeného selekčního jazyka uspořádaný tak, že explicitně zachycuje apriorní vztahy mezi pojmy...". [1]

Tolik v suché řeči norma. Pokud nahlédneme také do dalších moudrých zdrojů informací, můžeme zjistit nejen co tezaurus je, ale i jak ho sestavit, využívat a udržovat při jeho dnes již většinou elektronickém životě. Tato činnost se nazývá administrace tezauru a lidé, kteří se jí zabývají, se obvykle označují jako administrátoři tezaurů. O jejich práci panovala většinou tak zkreslená představa, že v 60. letech mohl nestor teorie věcného třídění v Čechách napsat: „V oboru informační činnosti není sušší a teoretičtější problematika než je [pořádání informací]". [2]

O tom, že problematika věcného třídění informací a specificky tezaurů může být naopak nejen poutavá, ale i dobrodružná [3], by vás rádi přesvědčili organizátoři semináře Tezaurus ’98.

Pokud k vašim odborným teoretickým, metodickým nebo praktickým zájmům patří některé z níže uvedených otázek a rádi byste o nich diskutovali se svými kolegy, pak bychom vás rádi pozvali na seminář Tezaurus ’98.

  • Jaký je aktuální stav tvorby, překladu a využití tezaurů v České republice?
  • Nestává se "klasický" tezaurus v době Internetu a plnotextových databází příliš nákladným a neefektivním selekčním jazykem?
  • Nová verze tezauru – čeká vás křížová cesta reindexace?
  • Patří generace tezaurů ze 70. a 80. let na smetiště informačních dějin?
  • Jaké jsou možnosti národní a mezinárodní spolupráce v oblasti věcného třídění informací (popř. v širším kontextu v oblasti knowledge organization)?
Semináře se mohou zúčastnit všichni zájemci o výše uvedenou problematiku (tezaury, věcné třídění, knowledge organization), přihlášky zasílejte nejpozději do 16. listopadu 1998 na adresu '; // --> .

POZNÁMKY:

[1] ČSN 01 0193 Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů. Účin. leden 1996, s. 5.

[2] TOMAN, Josef. Principy a systémy heslování a třídění : (úvod do pořádání informací). Praha : Státní technická knihovna, 1966, s. 3.

[3] Jak naznačil ve své recenzi ze začátku 80. let R. Vlasák. Viz VLASÁK, Rudolf. Dobrodružství tvorby tezauru. Československá informatika, 1981, roč. 23, č. 1, s. 23.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. Pozvánka na odborný seminář Tezaurus ’98. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 9 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-10461. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10461

automaticky generované reklamy
registration login password