Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Poznámka ke konferenci MedNet 2005

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Poznámka ke konferenci MedNet 2005

1 comments

V prosinci minulého roku se pod záštitou ministryně informatiky Dany Bérové konal v Praze 10. ročník mezinárodní konference MedNet 2005 zaměřené na využití internetu ve zdravotnictví. Pořadatelem konference byla britská Society for Internet in Medicine spolu s Českou společností zdravotnické informatiky a věděckých informací. Konference se v ČR konala poprvé, minulé ročníky se odehrávaly např. ve Velké Británii, Belgii, Švýcarsku nebo Argentině. Místa konání samozřejmě využila česká odborná (převážně lékařská) veřejnost, i když naprostou většinu účastníků tvořili návštěvníci ze zahraničí. Odborný program byl rozdělen na jednání v plénu a v jednotlivých sekcích. Kromě toho bylo možno prezentovat postery. V jednotlivých přednáškách zazněla témata jako:

  • Trendy při používání webu s lékařským obsahem
  • Výhoda Open Access publikování
  • Anonymita internetu
  • Elektronické zdravotní záznamy o pacientech
  • Národní dánský medicínský portál
  • Online registr klinických studií prováděných u dětí
  • Inteligentní výukové systémy pro lékaře založené na webových technologiích
  • Kvalita a spolehlivost biomedicínských informací na internetu
  • Vysokorychlostní videopřenos prostřednictvím internetu pro lékařské využití

Příští ročník konference se koná v říjnu 2006 v kanadském Torontu.

Redakční poznámka: Elektronická verze posteru, který na konferenci MedNet 2005 prezentovali Richard Papík a Ondřej Pečený z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, je k dispozici na adrese http://uisk.jinonice.cuni.cz/mednet/poster.pdf
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PEČENÝ, Ondřej. Poznámka ke konferenci MedNet 2005. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 3 [cit. 2022-07-06]. urn:nbn:cz:ik-12034. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12034

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Poster již na http://uisk.jinonice.cuni.cz/mednet/poster.pdf dávno není. Kdyby o něj měl někdo zájem, ať se mi ozve na jmeno.prijmeni(dosaďte)@centrum.cz (autor)

registration login password