Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pozitivní profesionalita - schopnosti nezbytné pro competitive intelligence (Lyndsay Rees-Jones)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Pozitivní profesionalita - schopnosti nezbytné pro competitive intelligence (Lyndsay Rees-Jones)

0 comments
Anglicky
English title: 
Positive professionalism: skills for competitive intelligence
Autoři: 
Nejdůležitější marketingový nástroj, kterými disponují knihovny, jsou knihovníci sami. "Profesionalita" - schopnosti, znalosti charakteristické pro danou profesi. Podmínkou pro úspěšné poskytování informačních skužeb je "pozitivní profesionalita". Konkurenti knihoven: instituce (či kdokoliv jiný), které nabízejí stejný nebo podobný produkt. Competitive intelligence umožňuje odhalovat vlastní slabé stránky a identifikovat konkurenty. Složky CI: Collecting, Converting, Communicating, Countering. Mohou knihovníci (míněno v podnicích) zaujmout roli těch, kteří prosazují změny nebo je dokonce iniciují? Zcela jistě mohou pomoci při vzdělávání svých uživatelů. (fv)
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Pozitivní profesionalita - schopnosti nezbytné pro competitive intelligence (Lyndsay Rees-Jones). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1/2 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-12339. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12339

automaticky generované reklamy
registration login password