Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Portál Kongresové knihovny ve Washingtonu

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Portál Kongresové knihovny ve Washingtonu

0 comments
Anglicky
English title: 
Portal myLOC.gov
English abstract: 
MyLOC.gov, new personalised site of Library of Congress, is an online museum with exhibitions and interactive features that enables users to make their own virtual collections of digital objects.

Portál myLOC.gov

Portál Kongresové knihovny ve Washingtonu myLOC.gov (http://myloc.gov) je novou službou Kongresové knihovny, která umožňuje prohlížení online muzea a po registraci  vytváření si vlastních virtuálních sbírek. Portál je určen pro běžné návštěvníky, velká část je však věnována studentům a jejich učitelům.

Registrace

Pro prohlížení virtuálních sbírek není nutná registrace. Pokud se však uživatel registruje, získá možnost vytvářet si vlastní sbírky a v budoucnosti se k nim pomocí několika kliknutí rychle a jednoduše vrátit.

Uživatel se registruje zdarma pomocí emailové adresy a hesla. Při registraci uživatel vybírá z nabídky, jestli je návštěvník, student, učitel nebo vědec. Podle toho, kterou kategorii si vybere, jsou mu následně zasílány emailové aktuality.

Registrace umožňuje vytváření a později rychlé dohledání vlastních virtuálních sbírek. Každý virtuální objekt je možné do vlastní sbírky uložit pomocí jediného kliknutí na odkaz Přidat do sbírky (Add to my Collection) (viz Obr. 1)

Obr.1: Přidání virtuálního objektu do vlastní sbírky

Obr.1: Přidání virtuálního objektu do vlastní sbírky

S vlastní sbírkou lze i následně pracovat. Uživatel má možnost si vytvořit až šest různých složek, do kterých může ukládat jednotlivé virtuální objekty a mít tak vlastní sbírku libovolně roztříděnou. Postup je velmi jednoduchý a intuitivní. V levé části vlastního konta uživatel klikne na odkaz Nová složka (New Folder), do vyvolaného okna napíše název vytvářené složky a tento úkon potvrdí (postup viz též Obr. 2). Pro přesun do vytvořené složky je nutné vložené objekty zobrazit jako seznam a následně vybrat z rolovací nabídky odkaz Přesuň do složky (Move to Folder) (viz. Obr. 3)

Obr.2: Vytváření nové složky

Obr.2: Vytváření nové složky

Obr.3: Přesun objektu do složky

Obr.3: Přesun objektu do složky

Co portál nabízí

Portál je pomocí záložek rozdělen na šest částí: domovskou stránku (Home) se základními informacemi, přihlašovacím oknem a vybranými zajímavostmi. Další záložkou jsou Výstavy (Exhibitions) s nabídkou časově omezených výstav. Třetí záložka je určena pro učitele a studenty (Teachers & Students). Čtvrtá (Virtual Tour) umožňuje virtuálně navštívit budovu Thomase Jeffersona, kde knihovna sídlí. Pátá záložka (Plan Your Visit)  přehledně shromažďuje informace o návštěvě knihovny včetně informací o právě probíhajících akcích v knihovně. Poslední záložka (About my LOC) je základní nápovědou pro uživatele.

Výstavy

Záložka Výstavy umožňuje online prohlídku více než dvaceti  právě probíhajících výstav v knihovně nebo poskytuje zajímavé informace o výstavách, které již proběhly. Patří mezi ně např. Sbírka Biblí Kongresové knihovny (Library of Congress Bible Collection), Hlasy z Afghánistánu (Voices from Afghanistan) nebo Červená kniha Carla G. Junga (The Red Book of Carl G. Jung).

Pokud výstava v knihovně fyzicky stále probíhá, je na stránkách přítomný odkaz s podrobnou mapou a zakreslením jejího umístění. Dále jsou zde základní informace o výstavě (o předmětu výstavy) a odkaz na virtuální prohlídku. Virtuální prohlídka je možná buď v HTML verzi nebo pohodlněji po nainstalování doplňku Silverlight. Příklad virtuální prohlídky je znázorněn na obr. 4.

Obr.4: Virtuální Sbírka Biblí Kongresové knihovny

Obr.4: Virtuální Sbírka Biblí Kongresové knihovny

Pro učitele a studenty

Část určená pro učitele nabízí množství tematických lekcí zaměřených na historii. Jednotlivé výukové plány jsou opatřeny doporučením, pro jaký ročník je plán vhodný. Dále jsou zde informace o čase, který výuka zabere, dále o tom, jaké znalosti by žáci měli mít, jaké znalosti získají apod.  Dále má učitel k dispozici seznam dokumentů, které bude k výuce potřebovat (včetně odkazů do online sbírky). Jádrem výukového plánu je přesný popis výuky krok po kroku, který učitele navede, jaké otázky má studentům klást, co jim má sdělit, jaké úkoly jim má zadat. Na závěr je učiteli připraven seznam znalostí či aktivit, které má ohodnotit. (viz Obr. 5)

Obr.5: Učební plán se zvýrazněním jednotlivých částí pro učitele

Obr.5: Učební plán se zvýrazněním jednotlivých částí pro učitele

Část určená pro studenty obsahuje velké množství interaktivních znalostních testů z historie (viz Obr. 6).  Studenti tak například zjišťují, co znamenají jednotlivé sochy na budově knihovny nebo poznají první mapu Ameriky. 

Obr.6: Znalostní testy pro studenty

Obr.6: Znalostní testy pro studenty

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RÖSSLEROVÁ, Klára. Portál Kongresové knihovny ve Washingtonu. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 8 [cit. 2023-01-27]. urn:nbn:cz:ik-13742. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13742

automaticky generované reklamy