Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Porod české podoby Books in Print

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Porod české podoby Books in Print

0 comments
Autoři: 

Ráda bych vám představila projekt Svazu českých knihkupců a nakladatelů, Katalog skladovaných knih. Jedná se o české vydání katalogu, který je všeobecně známý pod názvem Books in Print. Matkou letošního v pořadí druhého vydání je moje maličkost, proto se se svým dítětem chci pochlubit i vám. Vlastnímu zrození však předchází jiný stav, který v tomto případě byl velmi komplikovaný a nepříjemný.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (dále jen SČKN) začal na tomto projektu pracovat na základě podnětu německého partnera Buchhändler-Vereinigung GmbH (Burzovní spolek německých knihkupců). Německá strana poskytla příslušným externím pracovníkům SČKN nejen cenné rady a zkušenosti, ale také svůj vlastní počítačový program, ve kterém se katalog připravuje. První vydání Katalogu skladovaných knih (dále jen KSK) vyšlo u příležitosti knižního veletrhu Svět knihy 96 (který pořádá právě SČKN), a to v tištěné podobě a v podobě CD-ROM. Verze na CD-ROM byla bohužel tak nevhodně připravená, že její používání nepřipadalo téměř v úvahu. Zbývající část roku 1996 proběhla v sladké nečinnosti.

V lednu roku 1997 jsem se náhodou dozvěděla o tom, že SČKN potřebuje urychleně sehnat člověka, který by pomohl na svět druhému vydání svého KSK. Katalog měl vyjít opět u příležitosti veletrhu Svět knihy 97 (tedy počátkem května). Bylo zřejmé, že mě čeká velké množství práce a zodpovědnosti, přesto jsem nabídku přijala. Úkolu, který mohu z dnešního p ohledu bez nadsázky označit jako úkol téměř nesplnitelný, jsem se zhostila s elánem a odhodláním jej splnit.

V čem spočívala moje práce? První etapou bylo oslovení nakladatelů. Díky spolupráci s redakcí týdeníku Nové knihy jsem měla k dispozici údaje o nových titulech (tj. titulech za rok 1996), které jsem spolu s již v počítači evidovanými údaji o starších titulech rozeslala téměř 600 nakladatelům. Na jednotlivých nakladatelstvích bylo, aby provedli korekturu a aktualizaci těchto údajů na počítačových sestavách a do stanoveného data je zaslali zpět na adresu SČKN. Tam jsem na ně čekala opět já, připravena vrhnout se do druhé etapy přípravy KSK. Uvedeným způsobem zareagovala zhruba polovina oslovených nakladatelů.

Ve druhé fázi příprav bylo třeba všechny údaje o titulech jednotlivých nakladatelství opravit, resp. doplnit tak, aby byly připraveny k předání do tisku. Jak jsem již uvedla, vše se provádí (provádělo) v počítačovém programu vyvinutém v Burzovním spolku německých knihkupců (program s uživatelem - tedy se mnou - komunikuje česky, některé hlášky jsou však stále v němčině, ale také v angličtině - to uvádím jen jako kuriozitu). Pracovat s tímto programem bych nepřála ani svému největšímu nepříteli. Prostředí programu není uživatelsky zrovna příjemné, a hlavně se při složité manipulaci s jednotlivými tituly vyskytlo tolik zásadních systémových chyb, že je to až neuvěřitelné. Například nevíte minutu ani vteřinu, kdy se program zhroutí a vy budete muset restartovat počítač. Poté se zatajeným dechem znovu vstupujete do programu. V lepším případě je zde titul, se kterým se naposledy pracovalo, dvakrát. V horším případě se údaje o titulech daného nakladatelství ztratí a práce na opravách a doplňování údajů může začít znova. Velká zkouška nervů a vytrvalosti, ztráta desítek hodin volného času a zpožděné ukončení práce na přípravě katalogu a předání do tisku, to byl výsledek mojí tříměsíční práce. Nemusím snad ani zmiňovat, že k datu knižního veletrhu katalog připravený nebyl. SČKN se však přihlásil s příspěvkem o KSK na workshop, který se konal první den veletrhu, proto jsem zde druhé vydání KSK představila alespoň slovně.

V nejbližších dnech již konečně moje dítě spatří světlo světa. Druhé vydání Katalogu skladovaných knih obsahuje asi 8 000 položek od téměř 300 nakladatelů. Jedná se o tituly „na skladě", tj. tituly, které si můžete koupit v knihkupectví, v knižních velkoobchodech, příp. přímo u nakladatele. Katalog by se měl stát nepostradatelnou pomůckou knihkupců, nakladatelů, knihovníků a další odborné i laické veřejnosti. Na této stránce můžete vidět, jak vypadá obálka letošního katalogu (první vydání bylo vyvedeno v barvě žluté). Katalog bude prodávat Svaz českých knihkupců a nakladatelů (Jana Masaryka 56, Praha 2, 120 00; tel.: 02/24235302) za 199 korun. Verze na CD-ROM, která je tentokrát, jak pevně doufám, v pořádku, se bude prodávat za 700,- Kč (CD-ROM obsahuje zároveň německé, polské a maďarské Books in Print, tj. všechny verze, na jejichž přípravě se podílí Burzovní spolek německých knihkupců).

Chtěla bych na tomto projektu pracovat i nadále, avšak nikoliv za současných podmínek. Přestože to není vpodstatě moje starost, vložila jsem se do výběru nového počítačového programu. Vše se zdá zatím být na dobré cestě a mám tedy naději, že třetí vydání KSK bude vznikat již alespoň v uspokojivých podmínkách (s novým programem, s již získanými zkušenostmi, bez časového presu).

katal.jpg

Poznámka:
Pokud by vás zajímaly podrobnosti o problémech s původním německým počítačovým programem, nalistujte si poslední stranu (s. 18) letošního květnového čísla časopisu Knihkupec a nakladatel, který je k dispozici také mj. knihovně Ústavu informačních studií a knihovnictvá FF UK.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Porod české podoby Books in Print. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 4 [cit. 2023-06-09]. urn:nbn:cz:ik-10045. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10045

automaticky generované reklamy