Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Poklepání na stavbu Národní technické knihovny

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Poklepání na stavbu Národní technické knihovny

0 comments

„Vzdělání, výzkum a vývoj jsou nezbytné pro další rozvoj České republiky“, řekl na tiskové konferenci konané při příležitosti slavnostního poklepání kladívkem na základní zdi Národní technické knihovny (NTK) náměstek ministryně školství Ing. Pavel Komárek, CSc. Slavnostní akce se uskutečnila přímo na staveništi na Flemingově náměstí v areálu kampusu Českého vysokého učení technického v Praze 6, devět měsíců po zahájení stavby (říjen 2006). Ukončení stavby je plánováno na prosinec 2008 a pro návštěvníky by měla být v plném provozu od zahájení zimního semestru akademického roku 2009/2010.

Národní technická knihovna se stane s více než jedním milionem svazků největší knihovnou zpřístupňující technickou literaturu v České republice. Knihovna bude veřejně přístupná sedm dní v týdnu a nabídne služby jak studentům a pedagogům Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), tak i všem dalším zájemcům o technické informace. Mimo standardní výpůjčky tištěných knih bude nabízet i přístupy do elektronických knih a časopisů, služby informační a vzdělávací. Budova, která bude mít celkem šest nadzemních a tři pozemní podlaží, bude poskytovat zázemí pro 1300 čtenářských míst a celkem bude nabízet prostor pro 1,7 milionu svazků. Součástí fondu budou i historické tisky, které byly v 18. století zakoupeny pro stavovskou profesuru inženýrství, první vysokou školu technickou v Praze.

Autorem architektonického návrhu NTK je ateliér Projektil Architekti, s.r.o., který je společně se společností HELIKA, a.s. též zpracovatelem projektu stavby.

V úvodní řeči ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) Mgr. Daniely Kuchtové zazněla slova o historickém kontextu této stavby, která je dalším mezníkem v třistaleté historii pražských technických vysokých škol a jejich knihoven. Ministryně přislíbila maximální podporu tomuto projektu i v době očekávané redukce státních výdajů.

Ing. Martin Svoboda, ředitel Státní technické knihovny (STK), zdůraznil nové role knihoven v prostředí elektronizace, knihovny jako místo pro studium, relaxaci a týmovou práci. Vyzdvihl unikátnost architektonického řešení, které nazval „živou učebnicí architektury 21. století“. Jako první zmínil problém nejistoty dalšího právního uspořádání NTK. MŠMT ČR, které bylo transformací STK na veřejnou výzkumnou instituci pověřeno v roce 2004, navrhlo v letošním roce, aby se prozatímně i v Národní technické knihovně zachoval organizační model státní příspěvkové organizace, který je ovšem dlouhodobě nepřijatelný pro další organizační i provozní uspořádání spolu s knihovnami ČVUT a VŠCHT.

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor ČVUT, vidí v NTK napravení křivd z padesátých let 20. století, kdy došlo v rámci procesu zestátňování k odtržení knihovny vysokých škol technických od akademického prostředí. Ačkoli bylo MŠMT ČR v roce 2004 pověřeno zpracováním transformačního projektu pro NTK, je tento materiál stále ještě ve fázi příprav, proto se stane možná realitou, že knihovny ČVUT budou v NTK užívat pouze jedno patro, které budou mít v nájmu od příspěvkové organizace NTK.

Prof. Ing. Vlastimil Růžička, rektor VŠCHT, vidí v NTK především nový fyzický prostor pro studenty této školy. Vlastní budova VŠCHT byla projektována v 1. polovině 20. století, prostory budovy však již vzhledem k vysokému počtu studentů VŠCHT v současnosti nevyhovují. Také on zmínil problém nejasného financování provozu NTK.

Mgr. Tomáš Chalupa, starosta Městské části Praha 6, vyzdvihl význam umístění NTK v tomto obvodě, který definoval jako univerzitní čtvrť, neboť na jejím území sídlí nadprůměrný počet vysokoškolských pracovišť, ale též jsou jejími obyvateli nad úroveň pražského průměru absolventi vysokých škol. Zmínil též význam pro rezidenty Prahy 6, neboť v prostorách NTK bude umístěna i pobočka Městské knihovny v Praze.

Ing. Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group pro oblast developmentu, zdůraznil, že pro jeho společnost se jedná o prestižní a referenční projekt, neboť se jedná o první zakázku pro veřejný sektor s tímto modelem financování.

Ing. Richard Paulík, MBA, předseda představenstva Dexia Kommunalkredit Czech Republic, a.s., zmínil spolupráci s Českou spořitelnou na finančním zajištění projektu. Také pro tuto firmu je NTK významným projektem umožňujícím další rozvoj spolupráce České republiky a komerčního bankovního sektoru.

Během diskuse padl dotaz od pracovníka Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, který sídlí též na Flemingově náměstí, zda by nebylo účelné sdružit financování nákupu elektronických informačních zdrojů pro NTK, VŠCHT i jejich organizaci, tak aby nedocházelo k duplicitnímu nákupu v institucích sídlících tak blízko. Ing. M. Svoboda připomněl,že právě v této oblasti má STK významné zkušenosti jako garant několikaletých projektů podpořených dotacemi programu N1 MŠMT ČR, při nákupu přístupů do elektronických databází vědeckých časopisů pro vědu a výzkum knihovnami ČR. Lze tedy očekávat, že NTK bude plnit i tyto funkce.

Po ukončení tiskové konference byl naplněn pamětní listinou a dalšími artefakty doby asi 50 cm dlouhý skleněný tubus, který bude posléze zazděn do zdí NTK. Obsahuje např. plombu potrubní pošty ze zařízení, které bylo užíváno knihovně technických škol v Klementinu od 30. let 20. století či magnetickou páskou s bibliografickými daty z katalogu STK.

Zájemci o historii a budoucnost Státní technické knihovny mohou navštívit výstavu „Od 300 zlatých k Národní technické knihovně“, která byla ve Státní technické knihovně (Mariánské nám. 5, Praha 1) slavnostně zahájena v pondělí 18. 6. a bude přístupna až do 31. 8. 2007, a to v následujících časech:

  • v červnu v pondělí až pátek od 8.30 do 19.30 hodin, v sobotu od 10.30 do 16.30 hodin;
  • v červenci a srpnu v pondělí, středu, čtvrtek a pátek od 8.30 do 15.30 hodin a v úterý od 8.30 do 19.30 hodin.

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor ČVUT, prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., rektor VŠCHT, Mgr. Dana Kuchtová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Martin Svoboda, ředitel Státní technické knihovny, Ing. Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group pro oblast developmentu

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor ČVUT, prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., rektor VŠCHT, Mgr. Dana Kuchtová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Martin Svoboda, ředitel Státní technické knihovny, Ing. Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group pro oblast developmentu

Ing. Martin Svoboda

Ing. Martin Svoboda

Mgr. Dana Kuchtová

Mgr. Dana Kuchtová

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.

Prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.

Ing. Leoš Anderle

Ing. Leoš Anderle

Ing. Michal Pavlík, MBA, předseda představenstva Dexia Kommunalkredit Czech Republic

Ing. Michal Pavlík, MBA, předseda představenstva Dexia Kommunalkredit Czech Republic

Skleněný tubus připravený k uložení do zdí Národní technické knihovny

Skleněný tubus připravený k uložení do zdí Národní technické knihovny

Artefakty určené k vložení do tubusu

Artefakty určené k vložení do tubusu

Mgr. Dana Kuchotová se skleněným tubusem a pamětní listinou, přihlíží prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.

Mgr. Dana Kuchtová se skleněným tubusem a pamětní listinou, přihlíží prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.

Slavnostní poklepání na stavbu Národní technické knihovny

Slavnostní poklepání na stavbu Národní technické knihovny

Autorem fotografií je Václav Jansa (Státní technická knihovna).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŘÍMANOVÁ, Radka. Poklepání na stavbu Národní technické knihovny. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 7 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-12572. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12572

automaticky generované reklamy