Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Plné texty děl Eugena Garfielda online

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Plné texty děl Eugena Garfielda online

0 comments

Tento příspěvek stručně představuje webovou prezentaci význačného informačního vědce Eugena Garfielda, Ph.D., který se proslavil zejména tvorbou citačních rejstříků. Stránky si zaslouží pozornost zvláště z toho důvodu, že svým návštěvníkům nabízí plné texty nejenom Garfieldových prací z poslední "elektronické" doby, ale také naskenované práce z dob dřívějších, a to v úctyhodném množství a s neobvyklou retrospektivou. Práce jsou dostupné převážně ve formátu PDF.

Úvodem konstatujme, že na Garfieldových stránkách nalezneme rovněž základní informaci jeho vzdělání (v této sekci najdeme také přímo odkaz na jeho disertační práci s názvem An Algorithm for Translating Chemical Names to Molecular Formulas. Poněkud rozsáhleji jsou shrnuty nejdůležitější události Garfieldovy kariéry a příslušné pracovní pozice, které zastával. Podobně je tomu v případě získaných ocenění, aktivního i již bývalého členství ve vědeckých a profesionálních asociacích (naposledy aktualizováno v roce 1999) a účasti v redakčních radách.

Možnosti prohlížení

Nyní se podrobněji podívejme na způsoby, jimiž se je možno na Garfieldových stránkách pohybovat pomocí listování. Nejprve si všimněme Garfieldovy personální bibliografie, která zahrnuje publikace z let 1952-2003 nezveřejněné v Current Contents. Bibliografii si lze zobrazit v pořadí od nejnovějších prací k nejstarším i od nejstarších prací k nejnovějším. Většina položek zahrnuje odkaz na plný text.

Dále můžeme listovat v tabulce s jednotlivými eseji, které vycházely v Current Contents v rubrice Current Comments v letech 1962-1993. U esejů je vždy uveden odkaz na původní číslo Current Contents, ve kterém byly zveřejněny, a na konkrétní strany daného čísla. Nechybí ani datum vydání a strany v knižním vydání (eseje vyšly celkem v patnácti svazcích). Uvedené stránkování se pak objevuje i v elektronické verzi esejů.Vedle Current Comments jsou vystaveny také Citation Comments z let 1994-1995 a Commentaries z časopisu The Scientist (od roku 1986).

V esejích lze listovat podle kategorií, z nichž jednou je Impact Factor, další například Jazz and Saxophone Music. V těchto esejích, jak již název napovídá, Eugene Garfield prozrazuje podrobnosti o svém blízkém vztahu k hudbě. Obsah sekce věnované Garfieldovým esejům o současných nositelích Nobelovy ceny a zejména předpovědím nositelů budoucích je opět zaměřen na autorovy hlavní profesní zájmy – naznačuje totiž široké možnosti využití citačních rejstříků.

Možnosti vyhledávání

Kromě listování je možno vyhledávat v plném textu všech publikací (včetně knižních). Pořadí vyhledaných výsledků je dáno jejich relevancí k dotazu, která vychází z frekvence vyhledávaných slov v dokumentu (vyšší frekvence znamená vyšší umístění mezi výsledky). Neuvedeme-li mezi jednotlivými slovy žádný operátor, je automaticky doplněn operátor OR. K vyhledávání frází jsou standardně používány uvozovky. Pravostranné rozšíření se uskutečňuje prostřednictvím hvězdičky a je doporučeno v případě, že hledáme slova, v nichž se vyskytují jiné znaky než znaky anglické abecedy (např. "ü" apod.). Pomocí logických operátorů AND, OR a NOT, uvozovek i hvězdiček je možno vytvářet složitější dotazy (podle potřeby lze jednotlivé části dotazu uzavřít do závorek). Automaticky je prováděn stemming (výjimku tvoří pouze vyhledávání fráze, tj. uzavření dotazu do uvozovek).Vyhledávaná slova jsou zvýrazněna v těch verzích dokumentů, které získáme kliknutím na ikonu Acrobat Reader (odkaz vpravo). Nechceme-li využít tuto orientační pomůcku, klikneme přímo na link uvedený pod názvem dokumentu.

Díla ostatních autorů

Stránky Eugene Garfielda si naši pozornost zaslouží i díky tomu, že autor zde dává prostor některým svým kolegům a jiným autorům. Jsou zde mimo jiné zpřístupněna vybraná díla nedávno zesnulého Roberta K. Mertona (mj. velmi citované práce týkající se tzv. Matthewova efektu) a jeho úplná personální bibliografie. Zapomenout bychom rozhodně neměli také na personální bibliografii Dereka Johna deSolla Price a připojené Garfieldovy eseje rozebírající deSolla Priceovy práce. Zajímavostí je bezesporu korespondence mezi Eugenem Garfieldem a Joshuou Lederbergem z let 1959-1965.

Celkové hodnocení

Po grafické stránce sice může prezentace Eugena Garfielda vyvolávat dojem strohosti, avšak množství informací, které jsou zde přístupné pro nejširší okruh zájemců, si zaslouží značný obdiv. Velmi kladně bych hodnotila také možnost listovat seznamy děl podle různých kritérií - je možno prohlížet si skupiny děl podle tématu i podle chronologického řazení. Vybraná významná díla jsou navíc odkázána přímo z hlavní stránky. Užitečná je samozřejmě také možnost vyhledávání v plném textu.

I v textech starých několik desítek let najdeme v případě Eugena Garfielda množství myšlenek aktuálních i dnes. Při návštěvě jeho webové stránky určitě objevíte (ať už listováním nebo vyhledáváním) opravdové skvosty, například esej s výstižným názvem If Secrecy is Human, Is Information-Sharing Divine?.

Obsah:
Forma:
Navigace:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Plné texty děl Eugena Garfielda online. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 6 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-11633. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11633

automaticky generované reklamy
registration login password