Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Plánovaná výzva MŠMT na podporu vědeckých informačních zdrojů (Alžběta Vazačová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Plánovaná výzva MŠMT na podporu vědeckých informačních zdrojů (Alžběta Vazačová)

0 comments
Autoři: 

Alžběta Vazačová

Alžběta Vazačová z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy představila novou výzvu MŠMT, která směřuje k vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven. Výzva momentálně prochází schvalovacím řízením, které by mělo být ukončeno v polovině června. V současnosti lze tedy představit základní složky výzvy, které se ale mohou při finalizaci změnit.

Jedná se o kolovou výzvu, která by měla být platná pro červenec – říjen 2011. Způsobilé výdaje by se měly pohybovat v rozmezí 200-250 mil. korun. Cílem je zabezpečit dostupnost informačních zdrojů a související infrastruktury, jejich efektivní využívání a vytvořit podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků. Primárně je podporováno pořizování EIZ, licencí a listinných zdrojů. Technologie a technika mohou být pořízeny až sekundárně. Prostory nebudou podporovány, pouze částečně lze povolit zahrnutí rekontrukce. Byla představena i další omezení, jako např. kdo může být žadatelem a za jakých podmínek.

V závěru bylo z publika upozorněno na problém financování a garance udržitelnosti, kterou omezují stanovené charakteristiky výzvy. Ty mohou způsobit vážné problémy při projednávání preferovaného partnerství pro tuto výzvu.

Hodnocení: 
Průměr: 2 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. Plánovaná výzva MŠMT na podporu vědeckých informačních zdrojů (Alžběta Vazačová). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2022-07-06]. urn:nbn:cz:ik-13707. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13707

automaticky generované reklamy