Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pilulky, kapky, dražé...

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Pilulky, kapky, dražé...

0 comments

V chladných zimních měsících se stáváme častěji oběťmi různých nemocí a lékárny bývají přeplněné. Abychom mohli zdárně přežít, potřebují lékaři mimo jiné také aktuální informace o lécích. Tento článek se proto zaměří na vybrané zahraniční stránky odborných informací právě o léčivých přípravcích.

FDA

Mezi nejdůvěryhodnější webové zdroje se řadí stránky vlád a vládních agentur, proto naše dnešní putování po zahraničních farmaceutických zdrojích začneme na stránkách americké FDA (Food and Drug Administration), což je agentura schvalující uvedení léčiv, potravin, přístrojů atd. na trh a sledující jejich bezpečnost. Dozor nad léčivy spadá do působnosti jedné z jejích částí, Center for Drug Evaluation and Research.

Struktura informací vychází z poslání agentury, proto na úvodní stránce najdeme především nejnovější informace o schválených lécích, aktuality týkající se preskripce, přírůstky v detailních popisech léků i pacientských letácích, varování určené veřejnosti, údaje o nových klinických studiích a samozřejmě také různé zprávy o činnosti agentury.

Samotné údaje o léčivech jsou poněkud jiného charakteru než u ostatních informačních zdrojů. Ve dvou prohledávatelných databázích (Orange Book a National Drug Code Directory) nenajdeme ucelené popisy preskripce, vedlejších účinků, interakcí aj. V "Oranžové knize" je možno vyhledávat podle aktivní látky, obchodního názvu, držitele povolení a čísla žádosti o povolení. Výsledky jsou prezentovány v tabulce se základními informacemi o názvu, aktivních složkách, formě podávání léku, držiteli povolení a speciální kódy týkající se ekvivalence léku s jinými přípravky. Kromě toho je u produktu uveden odkaz na stav souvisejících patentů a licencí, který sice neposkytuje vyčerpávající patentové informace, ale lze jej využít jako základ pro další pátrání. Podle podobných hledisek se dá vyhledávat i v National Drug Code Directory, kde se dozvíme kromě názvu a kódu (který se dá využít při vyhledávání v jiných databázích) také informace o formě podávání léku a velikosti a způsobu balení.

RxList

Jedním z největších informačních zdrojů o lécích v angličtině je RxList, provozovaný stejnojmennou kalifornskou společností, který obsahuje údaje o 4 500 lécích, a to nejen údaje pro odborníky, ale i pro pacienty (a nejen v angličtině, ale některé i ve španělštině). Design stránek je poměrně jednoduchý, orientace v systému snadná. Na úvodní straně nalezneme vždy krátký článek na aktuální téma, např. o nadměrné spotřebě alkoholu (při oslavách Silvestra a Nového roku).

Vyhledávat lze dvojím způsobem: buď podle generického či obchodního názvu, nebo při pokročilém vyhledávání i s pomocí klíčových slov kdekoliv v textu či s pomocí různých kódů. Vlastní informace jsou přehledně rozděleny do několika rubrik: popis, klinická farmakologie, indikace a dávkování, vedlejší účinky a interakce, upozornění; pokud se v textu vyskytuje odborný výraz, je pomocí hypertextového odkazu propojen se zkrácenou online verzí lékařského slovníku Taber`s Medical Encyclopedia. V této encyklopedii je také možno vyhledávat samostatně. Pacientské informace mají podobu tzv. FAQ (Frequently Asked Questions).

Kromě základních informací nabízí RxList také žebříček 200 nejčastěji předepisovaných léků ve Spojených státech, u nichž najdeme kromě jiného také výčet obchodních názvů a dostupnosti nejen v USA, ale i v celé řadě jiných zemí včetně České republiky. Není opomíjena ani alternativní medicína, která je rozdělena na kategorie "západní bylinné přípravky", "čínské bylinné přípravky" a "homeopatika", u těchto léčiv však převládají pacientské informace.

GlaxoSmithKline

Informace o lécích najdeme samozřejmě i na stránkách výrobců - farmaceutických firem, jedná se samozřejmě o informace týkající se vlastních výrobků. Jako příklad této kategorie poslouží jedna z největších farmaceutických firem - GlaxoSmithKline. Jak již bylo řečeno, každá z firem informuje o svých výrobcích, proto ani u GlaxoSmith Kline nemůžeme očekávat žádnou rozsáhlou databázi léčiv. Celkem zde najdeme podrobný popis sedmi desítek léků, které jsou uvedeny pod svým obchodním názvem užívaným ve Spojených státech nebo ve Velké Británii. Bohužel není možné vyhledávat ani v rámci seznamu ani v jednotlivých dokumentech, ale pouze v rámci celého serveru.

Informace určené odborníkům jsou v PDF formátu a mají podobu klasických reklamních stránek uveřejňovaných v odborných lékařských časopisech. Jejich rozsah se případ od případu liší, ale v zásadě pokrývají tyto hlavní oblasti: popis včetně chemického složení a fyzikálních a chemických charakteristik, farmakologii, indikaci a dávkování, vedlejší účinky a interakce, varování, nejdůležitější poznatky získané v průběhu klinických studií a odkazy na související literaturu. U vybraných léků jsou k dispozici také instrukce pro pacienty, rovněž ve formátu PDF.


Léky jsou jedním z populárních témat v oblasti "lékařských webů", i když informace pro laiky převládají nad stránkami čistě odbornými, a tři prezentované jsou pouze částí celého spektra, k těm ostatním a k případným českým zástupcům se však určitě v budoucnosti ještě vrátíme.

A protože tento článek je určen pro první číslo Ikara v novém roce, chtěla bych všem čtenářům do tohoto roku popřát, aby služeb medicíny museli využívat co nejméně a když už, aby jejich lékaři byli zásobeni kvalitními a aktuálními informacemi.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Pilulky, kapky, dražé.... Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 1 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-10862. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10862

automaticky generované reklamy
registration login password