Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pět minut jako jednotka věčnosti

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Pět minut jako jednotka věčnosti

0 comments

Proč mají počítačoví specialisté stále (viz níže) dost času? Umějí si ho výborně zorganizovat. :-) Uvedu zde několik exaktně stanovených jednotek měření času. Možná vám pomohou pochopit, proč je tak těžké zastihnout administrátory, programátory, webmastery a jim podobné a něco po nich chtít.

Nejmenší jednotkou je chvíle: dle potřeby 20 chvilek - 50 chviliček (tyto není možné chápat jako jednotky, neb nejsou exaktně definovány).

"Pět minut": dle obecných měřítek 2 minuty - 120 minut, v extrémních případech viz věčnost.
Jedna z nejdůležitějších (i nejpoužívanějších) je pauza: 5 minut až 5 let, závisí na předchozí pracovní zátěži. Svá specifika má pauza na oběd: Často nemá nic společného s obědem ani časem poledním (vlastně s žádným konkrétním časem). Její doba se prodlužuje s přibývajícími hodinami večerními. Je nekonečně opakovatelná. Často po ní následuje pauza po pauze na oběd.

Stále: 1 stále= + - 45 minut. Znamená to, že mailuje-li vám někdo, že je stále na telefonu, zkuste volat okamžitě možná ho ještě zastihnete. Nezaměňovat s furt (1 furt - jednotka dočasnosti).

Věčnost: v případě přenosové rychlosti Internetu max. 1,3 minuty.

Některé termíny byly chybně chápány jako závazné jednotky, např. hned, nikdo (s výjimkou antropomorfních personifikací, třeba Smrtě) pro vás nic neudělá okamžitě. Viz pět minut. Podobně je to s pojmem den, jeho délka ještě nebyla uspokojivě stanovena. Dle posledních výzkumů má 24 hodin plus noc. Navíc se zaměňuje s pracovním dnem - 20 minut až 14 dní. Pojmy typu někdy, jindy, později, zítra je nutno brát s rezervou.

Víte-li ještě o jiné jednotce, kterou jsem opomenula, napište mi.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Pět minut jako jednotka věčnosti. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 3 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-10030. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10030

automaticky generované reklamy
registration login password