Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Perličky z oficiálních WWW stránek našich státních orgánů

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Perličky z oficiálních WWW stránek našich státních orgánů

0 comments
Nedávno jsem byla požádána o vyhledání informací z oblasti ochrany přírody, ekologie, ekomanagementu a příbuzných oborů. Jednalo se o dosti náročnou rešerši, jejímž výsledkem měly být mimo jiné informace o výzkumu, výuce a projektech v této oblasti. Podklady jsem proto hledala také na Internetu, kde moje pátraní vlastně začínalo. Kdybych požadovala pouze kontaktní informace, pravděpodobně by se Internet jevil jako nejvhodnější, nejrychlejší a nejlevnější zdroj. Nakonec však i v této oblasti částečně zklamal. Na některých oficiálních stránkách fakult, výzkumných ústavů a dokonce státních institucí totiž úplně chyběla adresa nebo bylo velice těžké ji najít. V některých případech jsem se dopátrala kontaktních informaci pouze přes jednu z mnoha vnořených stránek, které náhodou zmiňovaly i adresu. Zdá se, že tvůrci a zadavatelé internetovských prezentací jsou v některých případech natolik omámeni virtualitou tohoto prostředí, že dokonale zapomínají na fyzickou podstatu prezentovaného.

Po delší době pátraní po požadovaných informacích jsem narazila na neuvěřitelné chyby a nedostatky, které mě vedly k zaznamenání si těch několika "nejpěknějších" a dále k vyhlášení neformální soutěže o nejlepší perličky na oficiálních stránkách našich institucí - státních i privátních. Domnívám se totiž, že takových nešvarů bude - bohužel - na českém webu celá řada. Vzhledem k tomu, že o zásadách web designu, nutnosti dobře koncipovat WWW prezentaci, jakož i o faktu, že i na Internetu platí pravidla českého pravopisu, jsme psali a hovořili již mnohokrát, proč se tedy pro změnu tentokrát trochu nepobavit?

...koneckonců, oni si dělají legraci z nás! Například Český ekologický ústav nabízí stránky v angličtině pod nápisem "Sorry, but not yet!" Jinými slovy: Chceš bonbónek? Tak teda soráč, vole! (O správnosti angličtiny v této jediné anglické větě na stránkách zmíněné instituce snad raději pomlčím...). Další vtipálek, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, nám slibuje, že stránky má sice ve výstavbě, ale pokud je "někdy zkusíme navštívit, budeme mít možná štěstí". Jak milé, že? Představte si podnikatele, drobného obchodníka, který si na svůj zavřený krámek vyvěsí ceduli: "Vážený zákazníku, teď na tebe úplně kašlu, protože mi nepřipadá důležité, abych měl otevřeno, ale když to zkusíš později, třeba budeš mít štěstí." Myslím, že by se ve zmíněném krámku musely rozdávat zlaté cihly zadarmo, aby byl vůbec někdo ochoten si danou adresu zapamatovat a vytrvale zkoušet, kdy už bude otevřeno.

Ačkoliv nám mnohé ze státních institucí diktují podmínky a standardy na kdeco, dobře známá pravidla českého pravopisu jim dělají zjevné problémy. Ministerstvo životního prostředí má například ve své oficiální struktuře uveden název Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka jako "T. G. Masarika". Drobnější chyby v pravopise, stylistice či moře překlepů snad raději ani nebudu zmiňovat. Našla jsem je snad na každé z navštívených stránek. Nikdo není neomylný, na druhou stranu je ale nutné věnovat WWW prezentacím stejnou pozornost, jakou věnují mnohé z institucí přípravě propagačních letáků či výročních zpráv. Často mi totiž některé z oficiálních stránek připadají jako amatérské, spíše "pro legraci" dělané a pravděpodobně spravované někým, kdo nemá ani příslušnou odpovědnost a často ani kompetence. Na úvodní stránce České inspekce životního prostředí zřízené Ministerstvem životního prostředí je veselý nápis, že stránku navštívilo tolik a tolik "browsilů" (počítadlo v době, kdy jsem stránky navštívila, ještě ke všemu nefungovalo). Aby toho nebylo dost, nabízí zmíněná stránka členění na "informace, aktuality, inspektoráty, legislativu a VT". Když vynechám členění informací na informace, pod tajemnou zkratku VT skryl tvůrce taje a kouzla výpočetní techniky a informatiky - jistě ne nejdůležitější složky organizace, zato možná zajímavé informace pro správce stránky samotného. Jak by se asi líbilo naší paní ředitelce, kdybych na stránky Národního vzdělávacího fondu vystavila mezi hlavní členění na jednotlivé projekty také položku "kyberfeminismus, jezdectví a antiMicrosoftí vtipy"?

V některých firmách asi stále nevěnuje vedení nebo zodpovědní pracovníci dostatečnou pozornost tomu, co je o firmě publikováno na Internetu. Pravděpodobně jim nedochází, že je to totéž, jako kdyby si na propagační materiály pro své potenciální klienty nechaly vytisknout kutajícícho trpaslíka s nápisem "Sorry, ale ještě nejsme ready!" Po tomto srovnání je zřejmé, že pro některé firmy s takovýmto přístupem by snad bylo lepší, kdyby se na Internetu neprezentovaly vůbec. Zatím jich však stále velké množství o sobě "něco na ten Internet dá" za každou cenu. V konkurenčním prostředí může být však taková cena až příliš vysoká. A to i pro instituce státní správy.

Petra JEDLIČKOVÁ


P.S. Pokud naleznete nějaké nedostatky na stránkách, o které se starám (http://www.nvf.cz, http://www.opu.cz), dejte mi vědět. Všem, kteří mi dosud nějaký komentář napsali, jsem vždy slušně odpověděla. Na rozdíl od mnoha webmasterů, kteří se ani neozvali, když jsme je upozorňovali na nějaké ty chybky.

P.S. Á propos, rešerše dopadla dobře a navzdory výše uvedenému jsem většinu údajů čerpala z Internetu. Stále stoupající počet institucí (především vysokých škol) totiž o sobě podává dostatečné množství dobře strukturovaných informací.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Perličky z oficiálních WWW stránek našich státních orgánů. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 9 [cit. 2024-02-22]. urn:nbn:cz:ik-10388. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10388

automaticky generované reklamy
registration login password