Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pavla Skarlantová obdržela cenu Josefa Hlávky

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Pavla Skarlantová obdržela cenu Josefa Hlávky

0 comments
Autoři: 

Mgr. Pavla Skarlantová, letošní absolventka Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, obdržela Cenu Josefa Hlávky za svou diplomovou práci "Reklama jako komunikační prostředek : Zdroj informací a desinformací", kterou obhájila 21. května 2001. Cena je udělována Nadací "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" nejlepším studentům a absolventům pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR každoročně v zámku v Lužanech u Přeštic v předvečer 17. listopadu.Faksimile diplomu
P. Skarlantová s P. Riesem, autorem biografie J. Hlávky
Podnikatel a mecenáš J. Hlávka
Zámek J. Hlávky v Lužanech u Přeštic


Ikaros (fotografie poskytla P. Skarlantová)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Pavla Skarlantová obdržela cenu Josefa Hlávky. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 12 [cit. 2024-02-24]. urn:nbn:cz:ik-10853. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10853

automaticky generované reklamy