Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Paměť světa na CD-ROM a CD-ROM online

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Paměť světa na CD-ROM a CD-ROM online

0 comments
O tom, že digitalizace v Národní knihovně ČR skutečně probíhá, svědčí kromě úspěchů na poli digitalizace na mezinárodní úrovni i CD-ROM "Digitization of rare library materials" vydaný NK ČR a AIP Praha v rámci projektu Memoriae mundi series bohemica v anglickém jazyce, v nákladu 500 výtisků. Redakce Ikara jeden exemplář obdržela v souvislosti s testováním grafického formátu DjVu, o čemž přineseme zprávu v některém z dalších čísel.

V teoretické části CD-ROM se dozvíte o technologii samotné, způsobu snímání originálů, použitých grafických formátech, o jazyku DOBM, vyvinutém v rámci tohoto projektu. Jde o extenzi HTML umožňující popisovat obsahy digitálních objektů a tím zajistit kvalitní uchování. CD-ROM obsahuje i patřičný software, umožňující pracovat s formátem DOBM: GenTemp, vytvoří šablonu pro generování HTML kódu, a GenHTML, generující HTML stránky. K nahlédnutí jsou i příklady popisu na různých typech dokumentů.
K dispozici je i software ManuFreT, určený k prohlížení nascannovaných dokumentů

V části obrazové CD-ROM nabízí tři rukopisy:

  • Jan Amos Komenský - Labirynt světa a lusthauz srdce z roku 1623; stotřicetistránkové dílo Komenský vlastnoručně korigoval
  • Tomáš Štítný ze Štítného - Knížky šestery o obecných věcech křesťanských z toku 1376; 324 stran Štítného traktátů s několika iluminacemi
  • Codex pictoricus mexicanus, pravděpodobně z roku 1762; devítistránková ukázka z rukopisu, na barevných iluminacích zobrazuje prostředí jižní Kalifornie, krajinu, rostliny, živočichy, pohanské i křesťanské obyvatelstvo, jedná se o unikátní etnografický zdroj k historii a kultuře této oblasti

Doplňkem k digitalizovaným rukopisům je zvukový soubor, uložený ve formátu mp3 a wav, kvalita není výborná, uslyšíme spíše šum:
  • Jan Ladislav DUSÍK - Sonáta fis-moll, op. 61 (Sonata F sharp minor)

CD-ROM je k dispozici i online, avšak ne v úplné verzi, v plném textu je vystavena teoretická část (včetně software), část obrazová je ve verzi omezené, spíše ukázkové.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Paměť světa na CD-ROM a CD-ROM online. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 3 [cit. 2024-02-24]. urn:nbn:cz:ik-10309. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10309

automaticky generované reklamy
registration login password