Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Oxford Online a Oxford Journals - obsah s hodnotou (Wolfgang Steinmetz)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Oxford Online a Oxford Journals - obsah s hodnotou (Wolfgang Steinmetz)

0 comments
Autoři: 

Wolfgang Steinmetz

Wolfgang Steinmetz a Adina Teusanová, oba obchodní zástupci vydavatelství Oxford University Press, otevřeli přednášku fotografiemi Oxfordu v ranním slunci (připomínáme, že Oxford je v Anglii, kde prší 300 dní v roce). Následoval krátký exkurz do historie City of Oxford a univerzity založené v roce 1167. Vydavatelství Oxford University Press (OUP) vzniklo v roce 1668 jako plnohodnotná součást univerzity, dnes je neziskovou organizací. Je největším univerzitním vydavatelstvím na světě, jeho celková produkce činí 35 tisíc titulů a více než 200 časopisů (více než dvě třetiny z nich se umísťuje na nejvyšších pozicích citačních rejstříků). W. Steinmetz zdůraznil, že politikou vydavatelství je přinášet kvalitní obsah, nikoliv vydělávat. Dále přednášející představil portfolio vydavatelství: 211 časopisů, šest různých kolekcí (lékařství, přírodní vědy, matematika a fyzika, právo, humanitní vědy, společenské vědy), přístup online do roku 1996. OUP také nabízí elektronický archiv z obsahem z let 1849-1995, který zahrnuje 151 časopisů a 3,4 milionů stran a je přístupný jako celek nebo v pěti sbírkách (oproti předchozím kolekcím chybí matematika a fyzika).

V polovině prezentace převzala slovo Adina Teusanová, která představila Oxford Online, součást OUP. V Oxford Online se ročně ocitne 4600 knih a dalších 22 samostatných produktů. Knihy a kolekce jsou zpřístupňovány pomocí předplatného sbírek, titulů, archivu, slovníků, referenčních zdrojů aj. Novinkami jsou jazykové slovníky (ruský, čínský, francouzský, španělský, italský), gramatiky a jazykové pomůcky. Dalším novým zdrojem je Oxford Islamic Studies Online, který zahrnuje encyklopedii arabského světa, různé překlady koránu, historické mapy, konkordanční rejstříky, propojení mezi fakty. V březnu 2009 přibyl zdroj Oxford Biblical Studies Online s konkordančními rejstříky různých verzí bible a referenčními příručkami a pomůckami. Od ostatních zdrojů je svým zaměřením odlišný Electronic Enlightenment, který shromažďuje více než 50 tisíc dopisů vědců, filozofů, politiků a dalších významných osobností. Přednášející pokračovala novinkami u existujících produktů: bylo přidáno 600 titulů ročně, záznamy MARC jsou volně ke stažení, zdroje mají identifikátory DOI, OpenURL a standardy COUNTER, RSS feeds, propojení odkazů a přístup přes Shibboleth a Athens, je možné pořídit trvalý přístup.

(text konferenčního příspěvku)

(rch)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Oxford Online a Oxford Journals - obsah s hodnotou (Wolfgang Steinmetz). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2021-09-28]. urn:nbn:cz:ik-13134. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13134

automaticky generované reklamy
registration login password