Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Otevření Integrované knihovny NTK a VŠCHT

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Otevření Integrované knihovny NTK a VŠCHT

0 comments

V pondělí 9. září 2013 oslavila Národní technická knihovna již čtvrté výročí svého fungování, a při té příležitosti také došlo ke slavnostnímu otevření Integrované knihovny Národní technické knihovny (NTK) a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Vzniklo tak sdružení se zkratkou ChemTK, ke kterému se v budoucnu chystá připojit také Ústav organické chemie a biochemie Akademi věd ČR (ÚOCHB).

Nevzniká nová právnická osoba, tu podle českých zákonů Národní technická knihovna nemůže založit. ChemTK je značkou pro činnosti integrovaných knihoven, které mohou vykonávat efektivněji společně”, uvedl ředitel Národní technické knihovny Ing. Martin Svoboda v tiskovém prohlášení k této události.

Dlouhá cesta k ChemTK

Národní technická knihovna měla podle původního memoranda rektorů ČVUT Praha a VŠCHT Praha a ředitele STK z roku 2001 (o vytvoření společné instituce, která by navázala na historickou tradici Knihovny vysokých škol technických), vzniknout jako integrovaná instituce ze tří knihoven: Státní technické knihovny, Ústřední knihovny ČVUT Praha a Ústřední knihovny VŠCHT Praha.

Tento záměr v prvních letech fungování NTK sice nevyšel, ale alespoň částečně jej naplnil loňský podpis smlouvy o integraci NTK a VŠCHT Praha, kterou se zakládá právě sdružení ChemTK. Cílem sdružení je rychleji, levněji a efektivněji zajišťovat knihovnické a informační služby.

V současné době tak přidala ChemTK k fondu NTK přes 80 tisíc knih, časopisů a elektronických informačních zdrojů z původní chemické knihovny Centra informačních služeb VŠCHT Praha; škola naopak získala přístup ke všem informačním zdrojům NTK. Studenti a zaměstnanci VŠCHT Praha již také nebudou muset samostatně platit za využívání služeb NTK, postačí jim registrace jejich platného studentského průkazu.

A jak to funguje v praxi?

Chemická knihovna a Národní technická knihovna jsou obě v jedné budově, mají společný katalog a fond ve volném výběru je řazen dle LCC bez ohledu na to, která knihovna je faktickým majitelem knihy. Existuje pouze vizuální rozlišení, které ale nemusí uživatele příliš zajímat: knihy NTK mají štítky se signaturou bílé,  knihy VŠCHT Praha žluté. Uživatel se tedy pouze jednou registruje, všechny knihy si půjčí u jednoho pultu či selfchecku, a vrací je na jedno místo. Integrovaná knihovna má společný knihovní řád i poplatky.

V průběhu letních měsíců se chemická knihovna nastěhovala a začala se sžívat s provozem, možnostmi a zvyky NTK. Nejvíce chemických publikací se nachází v pátém patře v sektoru C. Nejžádanější tituly jsou umístěné ve volném výběru, ostatní tituly - tj. zejména starší vázané ročníky časopisů nebo tituly duplicitní s NTK - jsou umístěné v podzemních skladech a jsou k dispozici po objednání. Symbióza tedy proběhla bez problémů. Klidně se přijďte do nově integrované knihovny podívat a vyzkoušet její služby!

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KHÁSOVÁ, Věra. Otevření Integrované knihovny NTK a VŠCHT. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 9 [cit. 2021-09-17]. urn:nbn:cz:ik-14129. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14129

automaticky generované reklamy
registration login password